14 - 17 maj 2024

”Industrin har ett växande behov av additiv tillverkning”

”Industrin har ett växande behov av additiv tillverkning”
De bygger just nu en av Sveriges mest hållbara och moderna fabriker för additiv tillverkning inom metall för inflyttning hösten 2024 i Örebro. Men redan 14-17 maj kan du möta AMEXCI på Elmia 3D.

– Vi ser positivt på att Elmia 3D växer och att man satsar på en renodlad mässa för additiv tillverkning på den nordiska marknaden. Det tyder på att det finns en efterfrågan och ett växande behov.

Det säger Edvin Resebo, CEO i det expansiva företaget AMEXCI som under kort tid nått en ledande position i Norden. Sedan bolaget grundades 2017 har man specialiserat sig inom 3D-printing i metall för industriella ändamål med fördjupade kunskaper inom design, tillverkning, analys och efterbehandling.

– Utöver vår produktionskapacitet tillhandahåller vi omfattande utbildningsprogram och forskningstjänster. Hittills har vi utbildat mer än 2 000 ingenjörer, säger Edvin Resebo.

 

AM-training program fyller industrins kunskapsglapp

Eftersom additiv tillverkning fortfarande är en relativt ny teknologi, särskilt när det gäller volymproduktion, har AMEXCI noterat att det finns en viss brist på kunskap och förståelse kring teknikens optimala användning.

– För att adressera detta erbjuder vi skräddarsydd hands-on-träning och utbildningar genom vårt AM-training program. Det ger våra kunder möjlighet att få djupare insikt och praktisk erfarenhet så att man kan maximera fördelarna med additiv tillverkning i sin egen verksamhet, säger Karin Holst, sales & marketing director, AMEXCI.

 

Certifierade processer och ackrediterat materiallabb

Bakom AMEXCI står elva giganter inom svensk industri, däribland FAM; SAAB, Scania och Ericsson. Med krävande kunder inom rymd, flyg och försvar liksom automotive och energibranschen har AMEXCI satt en standard som skiljer sig från mängden. Man jobbar med komplexa produkter i komplexa material och har certifierade processer i enlighet med AS 9100D, ISO 9001, IATF 16949 samt ISO 14001.

– Detta garanterar inte bara kvalitet och överensstämmelse med branschspecifika krav, det visar också vårt engagemang för kontinuerlig förbättring och hållbarhet, säger Edvin Resebo.

Sedan december 2023 är också AMEXCI:s eget materiallabb ackrediterat för ISO/IEC 17025 av Swedac, vilket innefattar dragprovning, slagprovning samt hårdhetsprovning av metalliska material för både ISO- och ASTM-standarder.

 

Minskat materialsvinn – optimerad konstruktion

Produktionsmässornas gemensamma teman – Smart industri och Omställbar industri – har en tydlig koppling till additiv tillverkning.

– Additiv tillverkning möjliggör en snabb omställning när det gäller utveckling och produktion av komplexa produkter. Genom att integrera avancerad teknik i produktionsprocessen kan företag anpassa sig till föränderliga behov och efterfrågan på ett effektivt sätt, säger Karin Holst.

Även temat Hållbar industri är tydligt applicerbart. Edvin Resebo förklarar:

– Additiv tillverkning minskar materialsvinn och ger möjligheter att optimera konstruktionen av produkter för att maximera viktminskning och prestanda. Genom att implementera dessa metoder kan företag minska sitt koldioxidavtryck såväl direkt som indirekt i produktionen och bidra till en mer hållbar framtid.

 

Bildtext:

Under Elmia 3D, del av Elmia Produktionsmässor, kommer AMEXCI att visa olika typer av demo-case som förklarar nyttan med additiv tillverkning inom olika industrier.