14 - 17 maj 2024

Hur ser Schunk på huvudtemat Hållbar industri på Elmia Automation 2024?

Hur ser Schunk på huvudtemat Hållbar industri på Elmia Automation 2024?
SCHUNK är ett av de företag som bokat monter på Elmia Automation 2024. Tre huvudteman - Smart industri, Hållbar industri och Omställbar industri kommer att genomsyra samtliga sex mässor under Elmia Produktionsmässor 2024.

Tomas Berg, CEO, på SCHUNK säger om huvudtemat Hållbar industri på Elmia Automation 2024: ”Begreppet hållbarhet inom SCHUNK innebär ett flertal viktiga aspekter; produktutveckling tillsammans med våra kunder där hög beständighet är nyckeln. Produkter skall kunna användas mer flexibelt och över längre tid. Ett annat område är digitalisering som är helt avgörande för smartare automation och mer intelligent processtyrning. När det gäller vår egen tillverkning ser vi över hela värdekedjan och tittar på tillverkning från nya perspektiv där alternativa material och tillverkningsprocesser kommer bli avgörande. Nu handlar det om att skapa en tydlighet i hela produktens livscykel.”