Hur ser r.a.p.s på huvudtemat Smart industri?

Hur ser r.a.p.s på huvudtemat Smart industri?
r.a.p.s är ett av de företag som bokat monter på Elmia 3D 2024. Tre huvudteman - Smart industri, Hållbar industri och Omställbar industri kommer att genomsyra samtliga sex mässor under Elmia Produktionsmässor 2024.

  r.a.p.s AB är ett kompetensförsörjande företag som arbetar med Additiv Tillverkning (AT) - försäljning av maskiner, tillverkning av komponenter, produktutveckling av produkter som ska tillverkas med AT och utbildning inom AT.

Pär Nobring, VD, på r.a.p.s säger om sitt sätt att se på Smart industri: ”Vi har under de senaste 12 åren hjälpt små, medelstora och en del stora företag med att starta upp och utveckla deras verksamhet inom AT. Vi arbetar även med 3D-CAD som är en viktig och smart del inom AT”.

Klicka här för att komma till r.a.p.s hemsida