Hur ser InLead Automation på huvudtemat Omställbar industri på Elmia Automation 2024?

Hur ser InLead Automation på huvudtemat Omställbar industri på Elmia Automation 2024?
InLead Automation är ett av de företag som bokat monter på Elmia Automation 2024. Tre huvudteman - Smart industri, Hållbar industri och Omställbar industri kommer att genomsyra samtliga sex mässor under Elmia Produktionsmässor 2024.

"Våra kunder är främst legotillverkare, de vet oftast inte vad de kommer producera om sex månader därav måste det finnas flexibilitet i våra robotleveranser samt att de är möjliga att expandera för nya produkter i framtiden. Antal detaljer i varje order minskar vilket innebär många ställ per dygn, vårt HMI (Human Machine Interface) samt gripdonsväxlare och/eller flyttbara fingrar gör att ställtiden för robot sällan är längre än 5 minuter. Att lära in en ny artikel i robotcellen kan variera beroende på komplexitet i cellen men oftast inte längre än 20 minuter.

Alla våra robotceller såväl standardceller som specialbyggda är enkla att hantera för operatörerna. Vårt HMI är väldigt uppskattat hos våra kunder. HMI:et är uppbyggt på liknande sätt oavsett robotlösning, det innebär att man kan flytta personal mellan olika avdelningar och att de känner sig ”hemma” med utrustningen direkt”, säger Tommy Strand, CEO, InLead Automation.