14 - 17 maj 2024

Hur ser ENGEL på huvudtemat Hållbar industri på Elmia Polymer 2024?

Hur ser ENGEL på huvudtemat Hållbar industri på Elmia Polymer 2024?
ENGEL är ett av de företag som bokat monter på Elmia Polymer 2024.

Tre huvudteman - Smart industri, Hållbar industri och Omställbar industri kommer att genomsyra samtliga sex mässor under Elmia Produktionsmässor 2024.

Staffan Reimendal, Nordic Sales Director, på ENGEL säger om huvudtemat Hållbar industri på Elmia Ploymer 2024: 

”Temat hållbar industri passar oss bra, då vi jobbar under mottot GREEN IS MORE THAN A COLOUR.

Vi har under senaste åren tagit fram ett antal olika teknologier för att underlätta formsprutning med återvunna material. Ett exempel är ”Two Stage Process”, där vi gör ett steg i den traditionella processen direkt i maskinen. Efter insamlande av t.ex plastförpackningar sorteras och mals de ner till flakes, sedan smälts, filtreras och avgasas det malda materialet och blir färdigt granulat. Det är detta steget vi gör direkt i maskinen vilket gör att vi bara behöver smälta och kyla ner materialet en gång, mot normalt två.

Vi har också en hel del smarta produkter som vi kallar IQ-Produkter, det är produkter som hjälper till att optimera processen både när det gäller kassation och att minimera energiåtgången.
Våra maskiner är oftast uppkopplade mot nätet, detta hjälper oss ofta att identifiera fel på maskiner utan att behöva resa i onödan, det sparar på miljön och blir mer kostnadseffektivt för oss och kunden.

På Elmia Polymer 2024 kommer vi att visa många av våra IQ produkter på maskinen som vi har på plats och kommer givetvis att prata mer ingående om de olika hållbara processerna.

Vi på ENGEL ser Elmia Polymer som en nödvändig och viktig mässa för plastindustrin och hoppas på många givande och trevliga diskussioner.