Hur säkerställer man som tillverkande företag en hög nyttjandegrad av sin produktionsutrustning?

Hur säkerställer man som tillverkande företag en hög nyttjandegrad av sin produktionsutrustning?
Den frågan kommer Elektroautomatik att ge sina svar på när man möter besökare på Elmia Automation 14-17 maj 2024.

– Alla kunders utmaning är att säkerställa en hög nyttjandegrad av sin produktionsutrustning. Vi kan vara med kunden under hela automationsresan för att säkerställa att utrustningen är korrekt från start – och sedan förbättra den under hela livstiden, säger Urban Gustavsson, affärsenhetschef Elektroautomatik (EA).

– Från idé, produktion, installation och service – vi automatiserar våra kunders framgång.

 

Sveriges största automationsintegratör

Elektroautomatik är Sveriges största automationsintegratör med helhetslösningar inom sex affärsområden: EA Automation, EA Mobile Robotics, EA Consultant, EA Machine, EA Service och EA Academy. Produktionsmässornas tre gemensamma teman för 2024 är Smart industri, Hållbar industri och Omställbar industri, något som stämmer väl överens med det som EA vill kommunicera till mässbesökarna:

 

Högre tillgänglighet och längre livslängd

– I vår monter kommer vi bland annat att visa våra egna AGV:er och automationslösningar. Helheten gör att vi kan skapa dialog mellan maskinerna och serva alla maskiner samtidigt för högre tillgänglighet och längre livslängd, säger Urban Gustavsson.

– Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra lösningar inom automation. På mässan kommer man att kunna se hur vårt koncept som helhetsleverantör fungerar som ett kretslopp. Från förstudie och analys till leverans, underhåll och service, säger Urban.

 

Energieffektivitet, återanvändning och återvinning

Men hur ska industrin arbeta för att nå allt högre satta hållbarhetsmål? Hållbarhet enligt EA handlar om energieffektiva automationslösningar liksom återanvändning och återvinning av utrustning.

– Vi erbjuder våra kunder smarta och hållbara lösningar för att maximera livslängden på produktionsutrustning, robot och automationslösning, bland annat genom optimering, kalibrering och service, säger Urban Gustavsson.

 

Bildtext:
Elektroautomatik är kompletta helhetsleverantörer av automationslösningar, från idé och produktion till installation och service.