Hur ökar jag lönsamheten i produktionen?

Hur ökar jag lönsamheten i produktionen?
Att man bara kan fakturera så länge maskinen snurrar, det är vi nog alla överens om. Men hur ökar man den fakturerbara tiden i sin verksamhet?
I Sverige är vi generellt sett väldigt duktiga på själva bearbetningsprocessen. Det finns ett högt produktionstekniskt kunnande kring hur vi får ut mycket av maskin och verktyg, menar Simon Larsson på Lenima Machine Tool, som är ett av medlemsföretagen inom SVMF.
 – Men vi som arbetar inom branschen ser att det är ganska vanligt att man stirrar sig blind på en del i processen. Det finns en stor förbättringspotential i hanteringen runt omkring, som till exempel i hanteringen av färdiga detaljer, efterkontroll och kvalitetsuppföljning. Det är begrepp som många ser som väldigt stora, men som går att förbättra med väldigt enkla medel, menar Simon.