Het nyhet från Skärpverktyg

Het nyhet från Skärpverktyg
Gnisttråd, lamellhylsor, filtrondeller samt grad- och polerutrustning. Det är några exempel på vad Skärpverktyg skulle visa på Elmia Verktygsmaskiner. Och så givetvis trådgnistningsmaskinen Makino U6 H.E.A.T.

Makino U6 H.E.A.T. är byggd i precisa mått – för hand – och därför förflyttar sig alltid X Y och Z ”rakt” utan att det behövs 3D-kompenseras i styrsystemet.

– Det ger en mer tillförlitlig maskin med högsta precision. En annan fördel är att även vid en eventuell krasch i maskinen är det enkelt att gå tillbaka till nollpunkten vilket kan vara svårt i maskiner med 3D-kompensering i X, Y och Z, säger Mikael Persson, säljare på Skärpverktyg.

Både Makino U3 och U6 är utrustade med funktionen H.E.A.T. som har pumpar för spoltryck både i övre och undre huvud vilka kan öka eller minska trycket oberoende av varandra beroende på spolförhållanden. Detta gör gnistningen stabil även vid dåliga spolförhållanden.

Andra funktioner är…

…GS-Cut orbiterar tråden och gör ett rakare förstasnitt vilket minskar materialet att gnista bort på övriga snitt och således reducerar antal totala snitt. Spolen går även långsammare vilket minskar trådförbrukningen.

…TG kontroll ändrar maskinen teknologi automatiskt när en detalj har olika höjder så detaljen inte får några synliga ränder ifrån tråden.

…Hyper-Cut krävs ett mindre antal snitt för att uppnå önskat resultat då relationen mellan hastighet och den önskade ytafinheten är optimal. Hyper-Cut minskar även förslitningen på strömpåförare.