Fem tips för att öka innovationskraften i ditt företag

Fem tips för att öka innovationskraften i ditt företag
Nyckeln till att klara dagens stenhårda konkurrens är kontinuerligt innovationsarbete. Men var ska man som företag ens börja? Där det finns ett behov – och kanske inom ett bortglömt område. Det säger Ulf Arbeus, vd för Wallenius Water Innovation, som har lång erfarenhet i att leda innovationsprojekt.

Innovationskraft avgör slaget om framtiden. Det kan låta som en hård sanning, men förmågan att erbjuda nya produkter och lösningar som ger betydande fördelar för samhället är avgörande för hur konkurrenskraftigt ditt företag är. Det menar Ulf Arbeus som talade under temat på Elmia Produktionsmässor 2022. 

– Innovationer är helt avgörande i vår tid. Kraften i innovationer är så pass stor att den som inte är med på tåget kommer att bli omåkt och förlora sin konkurrenskraft. Jag är helt säker på att innovation är en nyckel för att både företag och nationer ska kunna överleva och blomstra, och därför behöver alla företag ha en innovationsstrategi, säger han. 

Detta är samtidigt en utmaning. För det blir inte en innovation bara för man har en idé, en uppfinning eller ens ett patent. De flesta idéer realiseras aldrig eller så får de inte någon effekt på samhället. Så hur ska ett företag tänka egentligen? 

Det bästa tipset från Ulf Arbeus är att helt enkelt börja där det finns ett behov – och kanske även inspireras av FN:s 17 globala mål. 

– Det gäller att ha ett öppet sinne och att vara orienterad i den värld som vi lever i och de frågor som är aktuella. Jag lever med vattenrening dagligen och det är ett område där det går att göra många saker på ett så mycket bättre sätt än i dag. Sådana möjligheter finns överallt, det är bara att gräva där man står och där man har sin kunskap, säger han. 

Ulf Arbeus har till stor del jobbat inom mer dolda områdena, baksidorna som han kallar det, de delar som inte alltid får så stor uppmärksamhet. Inom tillverkningsindustrin har exempelvis digitalisering och automatisering med rätta lyfts fram som viktiga innovationsområden för att kunna öka produktiviteten – men det finns många områden där utvecklingen inte har gått lika fort fram. 

– Det går att få fram enorma värden och få företag att växa inom de områden som ingen eller få tänker på. Jag har jobbat mycket inom avloppspumpning och med skärvätskor till tillverkningsindustrin – områden som är lite bortglömda, men där det finns stora problem som inte adresseras tillräckligt, säger han. 

Ett tydligt behov inom ett bortglömt område är en bra start för att påbörja en innovationsresa – men det är så klart inte tillräckligt för att ta en idé hela vägen till en innovation.

Här får du fem tips för att öka innovationskraften i ditt företag: 

  • Hitta ett behov – tänk som Thomas Edisons: ”Jag går ut i världen och tar reda på vad som behövs.”
  • Välj ett bortglömt område – tillverkningsindustrin har sin framsida med digitalisering och automatisering men det finns också en baksida med områden som inte uppmärksammas.
  • Skapa ett optimalt partnerskap – det är inte alltid de stora giganterna som tar fram innovationerna utan ofta är det mindre företag som är snabbfotade och flexibla. 
  • Gör om, gör rätt – var beredd på att revidera dina planer. I ett innovationsprojekt får man ny kunskap och insikt längs vägen.
  • Se innovation som en disciplin i sig själv – företaget måste forma en utvecklingskultur och organisation som med kraft kan driva innovationsprojekt – där osäkerhet och risk alltid ingår.

 

Bildtext: Ulf Arbeus, vd på Wallenius Water, talade på Elmia Produktionsmässor 2022 under rubriken ”Innovationskraft avgör slaget om framtiden”.