Elmia och SVEAT arbetar tätt tillsammans med planeringen inför Elmia 3D

Elmia och SVEAT arbetar tätt tillsammans med planeringen inför Elmia 3D
Sverige är i färd med att omvandla sin tillverkningsindustri genom additiv tillverkning.
Elmia 3D och branschföreningen SVEATs samarbete visar en tydlig väg framåt genom att fokusera på tre huvudområden - Time to market, hållbar produktion och storskalig produktion.

Additiv tillverkning som produktionsmetod: Elmia 3D i samarbete med SVEAT strävar efter att bygga en bred förståelse kring additiv tillverkning som en central produktionsmetod för framtiden. Genom att samla de främsta aktörerna inom branschen under samma tak kommer mässan att fungera som en inkörsport för företag och besökare som vill dra nytta av den senaste tekniken.

  1. Time to Market: Snabbheten i produktutveckling och marknadslansering är avgörande i dagens konkurrenskraftiga landskap. Elmia 3D ger besökarna möjlighet att utforska och investera i additiv tillverkning som en metod för att minska tiden från produktkoncept till marknadslansering.

  2. Hållbar Produktion: Hållbarhetsperspektivet är centralt i den moderna tillverkningsindustrin. Materialet är en nyckelkomponent och hjärtat i additiv tillverkning där utvecklingen springer snabbt framåt för att skapa mer hållbara alternativ.

    2024 fokuserar Elmia 3D och övriga fem parallella mässor under Elmia Produktionsmässor på tre teman –
    Smart industri, Hållbar industri och Omställbar industri.

  3. Storskalig produktion: Både utställare och föredragshållare under Elmia 3D erbjuder insikter kring produkter och tjänster riktade mot olika produktionsmetoder.

Tillsammans arrangerar Elmia och SVEAT mässan Elmia 3D som är den naturliga samlingpunkten och största affärsplatsen i Sverige. Mässans fokus med utställare, seminarier och nätverkande är att främja produktionsmetoder och tekniker som svarar mot industrins verkliga behov och intressen.

Ta chansen som utställare eller besökare 14–17 maj 2024 att boosta dig själv med ny kunskap och nya kontakter inom additiv tillverkning.

Välkommen till Elmia 3D 2024!

På fotot från vänster Niclas Stensson (utvecklingsstrateg på Campus Värnamo) Mikael Ström (mässansvarig för Elmia 3D), Henrik Lundell (Senior Business Developer på Prototal).