Effektiva 3D-printade formverktyg i premiumstål

Effektiva 3D-printade formverktyg i premiumstål
Bättre kylning, kortare cykeltid och bättre kvalitet på detaljen – med 3D-printade verktyg kan både prestation och livslängd maximeras. Anrika Uddeholm presenterar sina lösningar under Elmia 3D.

Uddeholm är en av världens ledande tillverkare av verktygsstål för industriella verktyg. Därför är det kanske självklart att Uddeholm också tar täten när verktygsstålet tar steget in i den additiva tillverkningen.

– Vi började utveckla ett högteknologiskt metallpulver för 3D-print 2016. Innan dess tyckte vi inte att maskinerna var tillräckligt bra för att hantera detta, men nu ser vi en kraftigt växande kurva, säger Anton Alveflo, regionchef Uddeholm.

Elmia_3D_Uddeholm_2_1920x1080.jpg

Avancerad design med komplexa interna geometrier är den additiva tillverkningens styrka – här i verktyg printat av premiumstål.

Skräddarsydda tempereringskanaler

Fördelarna är många, förklarar Anton, och den allra största fördelen är möjligheten att skräddarsy tempereringskanalerna i verktyget.

– Med optimal kylning kan du få ner cykeltiderna vilket bidrar till ökad produktivitet och minskade kostnader. Du får helt enkelt en snabbare produktion och dessutom bättre kvalitet på detaljen, säger Anton.

Jämnare kylning motverkar problem med krympning av detaljen vilket i sin tur minskar kassation och ger en bättre totalekonomi. Pratar man verktyg för pressgjutning så motverkar de skräddarsydda tempereringskanalerna hot spots i verktygen och minskar därmed pålödningsproblem. Mindre service och underhåll, en jämnare produktion, längre livslängd för verktyget är andra fördelar, förklarar Anton.

Erbjuder både printlösningar och material

Men priset då?

– Ja, det är dyrare att 3D-printa ett verktyg om du jämför med fräsning, men är du i behov av större volymer och snabbare produktion till bättre kvalitet så är det här du ska satsa, menar Anton.

Uddeholm producerar både verktygsstål och det högteknologiska metallpulvret för 3D-print i Hagfors, Värmland. 3D-printningstjänsterna av verktyg utförs på flera olika produktionsenheter runt om i världen. Uddeholm erbjuder också sitt unika stålpulver, liksom design, simuleringar och printrekommendationer, till kunder.

– Många av materialen på marknaden idag är tillverkade för respektive maskin, men inte för en specifik applikation, till exempel formsprutning eller pressgjutning. Fokus i vårt pulverlaboratorium är att ta fram material som är skräddarsydda för olika typer av applikationer, säger Anton Alveflo.

 

Bildtext: ”Vi har ett stort forskningsteam som arbetar med att ta fram rätt parametrar för vårt metallpulver”, säger Anton Alveflo, regionchef Uddeholm.