14 - 17 maj 2024

Edströms nya automationskoncept lanseras på Elmia Verktygsmaskiner

Edströms nya automationskoncept lanseras på Elmia Verktygsmaskiner
Det ska vara enkelt. Och det ska vara automatiserat. Därför premiärvisar Edströms ett nytt automationskoncept med kollaborativa robotar under Elmia Verktygsmaskiner. Allt för att effektivisera produktionen och skapa högre lönsamhet för kunden.

Automation, automation och automation. Det är vad som gäller just nu enligt Henrik Olsson, vd på Edströms. Inte så konstigt då att Edströms gör en storsatsning på just automation för att effektivisera arbetet vid svarven eller fräsen.

Konceptet lanseras på Elmia Verktygsmaskiner i maj
– Easy Automation är ett nytt automationskoncept som vi gör tillsammans med vår leverantör av kollaborativa robotar. Vi har samtidigt anpassat våra Haas-maskiner så att de ska bli lätta för kunden att automatisera, på så sätt kan de stegvis växa in i automationsrollen, säger Henrik Olsson.

Från bearbetning till automation
Det ska inte krånglas till i onödan, säger Henrik Olsson. Easy Automation är ett exempel på det, det nya servicepaketet Easy Start ett annat. Dessa båda koncept blandas i montern med mer handfasta nyheter som en nyutvecklad automationslösning inriktad mot korta serier samt den senaste tekniken från Haas, Fanuc och Universal Roborts.

Dessutom blir det minst två Sverige-premiärer från japanska Kitamura.

– I vår monter kommer vi att visa vår bredd. Produktmässigt är det ganska mycket automation, vilket vi inte är unika med, men vår automation kommer direkt från maskintillverkaren. Till exempel har Haas ett väldigt tätt samarbete med japanska robottillverkare och har byggt ihop deras respektive styrsystem vilket är väldigt praktiskt, säger Henrik Olsson.

Standardtänket är tillbaka
Även inom automation finns det trender. Henrik Olsson säger att ett nytt standardiseringstänk har börjat dyka upp hos robottillverkarna efter att speciallösningar länge varit på tapeten.

– Trenden är att det går mer mot standardmaskiner och generellt sett mindre maskiner. Jag tror det kan bero på att det är ganska dyrt med speciallösningar och att nyttjandegraden blir bredare med standardmaskiner, säger han och ser även en annan fördel med mindre standardmaskiner.

– Framför allt innebär det att det inte bara är de stora eller medelstora företagen som kan automatisera, utan även fåmansbolagen. De tvingas nästan till det på grund av kompetensbristen och måste automatisera för att industrin inte ska stanna. Vi ser att det är ett behov från kunderna och på många sätt är det de som ritar trendkartan.