CIDAN Machinery Group om framtidssäkring i omställbar industri

CIDAN Machinery Group om framtidssäkring i omställbar industri
CIDAN Machinery Group har bokat monter på Elmia Plåt 2024. I en tid av ständig förändring och utveckling står CIDAN Machinery Group starkt som en ledare inom omställbar industri som är ett av de huvudteman som 2024 kommer att genomsyra samtliga Elmia Produktionsmässor. Vi satte oss ned med VD Petter Hjelmqvist och industriförsäljningschef Mats Persson för att få en inblick i företagets vision och hur de planerar att navigera i det snabbt föränderliga tillverkningslandskapet.

Petter inleder med att belysa hur viktigt det är att inte bara reagera på förändringar, utan att faktiskt driva dem. "I dagens klimat är förmågan att flexibelt anpassa sig inte bara en lyx, utan ett absolut måste. Och vi på CIDAN strävar alltid efter att vara i framkant av denna förändring."

Mats, som ansvarar för försäljning inom industrin, lyfter fram företagets dedikation till innovation. "Våra innovativa lösningar och patent är hjärtat av vår verksamhet. Det handlar inte bara om smarta maskiner, utan om att skapa lösningar som är redo för framtiden och kan hantera de oförutsedda utmaningarna."

Mats fortsätter ”De industribranscher vi ofta jobbar mot, såsom HVAC, skåpstillverkning, vägg/takbeklädnad och dörrtillverkning, ställer alla höga krav på maskinerna de producerar i. De måste kunna ställas om snabbt till produktion av nya produkter med annat utseende eller andra mått, vara enkla och ergonomiska att köra, samt leverera starka Business Case.
Vidare vill våra kunder ha stark och snabb support från vår sida för att minimera stopp i produktionen och maximera möjligheterna med maskinerna.

Vi ser ofta att smarta lösningar som är halvautomatiska är vägen framåt. Vår portfölj av olika typer av maskiner och mjukvara ger oss stora möjligheter just till detta.”

Ett annat kärnområde för CIDAN är global närvaro kombinerat med lokal förståelse. "Vi förstår att varje region har sina egna unika behov," förklarar Petter. "Därför fokuserar vi på att kombinera globala bästa praxis med lokal anpassning."

Kvalitet är dock fortfarande kung, betonar Mats. "Kvalitet är alltid vår högsta prioritet, men vi förstår också att våra kunder behöver flexibilitet. Det är därför vi investerar i F&U och försöker alltid vara ett steg före."

På tal om kunder, CIDAN ser sina kunder som mer än bara affärsrelationer. "Vi ser dem som partners," säger Petter med övertygelse. "Och deras framgång är vår framgång. Det är därför vi ständigt strävar efter att förstå deras utmaningar och anpassa våra erbjudanden därefter."

CIDAN Machinery Group ser ljust på framtiden och är fast beslutna att fortsätta leda vägen inom omställbar industri. Mats avslutar "Vi är glada att kunna forma industrins framtid tillsammans med våra partners och kunder." Och med det engagemang och den drivkraft som CIDAN uppvisar, ser framtiden definitivt ljus ut.

Vi välkomnar CIDAN Machinery Group till Elmia Plåt 2024!