Bättre kontroll över dokumentationen för svetsansvariga

Bättre kontroll över dokumentationen för svetsansvariga
Digitalisering hjälper industriföretag att få överblick och struktur på sina samlade intyg och förlängningar av svetscertifikat. På Elmia Svets- och Fogningsteknik 14-17 maj presenterar AFRY nya funktioner i sitt digitala verktyg WeldWard, framtaget specifikt för ändamålet.

– Många kunder känner att det är en djungel av krav och standarder att hålla koll på för sin verksamhet. Det är en utmaning att hinna med alla detaljer, vilka svetsare som ska certifieras och förlängas när, samtidigt som man ska bedriva sin verksamhet på ett bra och hållbart sätt.

Det säger Malin Kämpe, Business Unit Manager vid AFRY Test & Qualification Center, Borlänge. Lösningen som man presenterar på Elmia Svets- och Fogningsteknik, en del av Elmia Produktionsmässor, är det egenutvecklade digitala verktyget WeldWard som nu har utökats med ännu fler funktioner.

 

Ett komplett erbjudande av ackrediterade tjänster

AFRY är ett internationellt ingenjörs- och designföretag som gjort sig kända för sina tjänster inom teknik, design och rådgivning. Sedan september 2023 är AFRY Qualification Center också erkänt tredjepartsorgan enligt ISO/IEC 17020 och ackrediterade att kvalificera svetsprocedurer.

– Vi har bedrivit vår testverksamhet i över 30 år men är ny aktör inom certifiering av svets- och lödarprövningar samt svetsprocedurer. En viktig anledning för oss att finnas med på mässan är just att medvetandegöra företag om att vi finns som aktör inom svets och test, säger Malin Kämpe.

På mässan möter besökarna AFRY´s Test & Qualification Center (TQC). Test Center är AFRY´s oberoende och ackrediterade testlabb i Borlänge.  Qualification Center jobbar med certifiering och kvalificering och hjälper kunder att få överblick och struktur på sina intyg och certifikat genom WeldWard.

– Kundservicen på AFRY´s TQC hjälper och lotsar kunder rätt i olika frågeställningar. Nätverket inom AFRY är stort, vi har gott om spetskunskaper inom olika områden och kontakter inom svetsbranschen, säger Malin Kämpe.

 

Driver högt satta hållbarhetsmål

I linje med produktionsmässornas gemensamma teman vill AFRY lyfta sina hållbara affärsprinciper som är en bärande del i bolagets strategi. Bland annat sänder man ett tydligt budskap – att kvinnor både kan och vill arbeta inom teknik och industri.

– Vi främjar ett modigt ledarskap präglat av inkludering och mångfald. Vi ska ha de bästa talangerna och strävar efter att 40 procent av våra ledare ska vara kvinnor år 2030, säger Malin.

Målet är också att AFRY´s CO2-utsläpp ska halveras till 2030.

– Vi vill accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vår verksamhet bedrivs på ett etiskt och ansvarsfullt sätt där vi på AFRY:s TQC hjälper kunder att kvalitetssäkra sina hållbara lösningar och kvalificera personer för att skapa långsiktigt värde för kunder, samhället och i slutändan hela planeten, säger Malin Kämpe.

 

Bildtext: Sedan 2023 är AFRY erkänt tredjepartsorgan enligt ISO/IEC 17020 och ackrediterade att kvalificera svetsprocedurer.