AI Arena – där framtidens teknik möter dagens industribehov

AI Arena – där framtidens teknik möter dagens industribehov
På denna unika och helt nya yta för Elmia Produktionsmässor 2024 öppnades möjligheterna att ta del av och förkovra sig i artificiell intelligens, AI, och dess möjligheter inom och för industrin.

Transformera industrisektorn

Om hur rädslan för ny teknik hämmar företag och utveckling, hur alla vi människor, företag, ledning och politiker behöver se fördelar och möjligheter med AI och det AI kan bidra till. Det, och mycket mer, omnämnde representanterna på AI Arena som viktiga frågeställningar kring nutidens AI.

– AI är varken en fluga eller organisationens tekniska beslut, och det är heller inget vi längre kan avvakta. Den insikten behöver genomsyra alla sektorer i samhället, menar Pontus Lindberg på Ekkono Solutions AB. Pontus fortsätter:

– Det finns otaliga vinster att hämta hem för de som vill se och våga ta sig an möjligheterna. Ett exempel på att effektivisera och förbättra med AI är inom utbildningssektorn och pedagogiken, där AI kan hjälpa till att anpassa och sammanställa utbildningsmaterial för de olika elevgrupperna du som lärare möter.

 

Vi ska inte bygga gammalt när vi bygger nytt

AI Arena erbjöd under mässveckan talare från Softhouse, Ekkono.ai, Lincode, Webstep, Evoma och Mainlyai  - alla med innovativa sätt att se på AI och dess möjligheter för dagens industri och framtidens behov.

Många givande diskussioner om AI generellt med frågor av olika karaktär, djup och höjd har förts. Mikael Nordenstjärna från Mainlyai har återkommande under mässan samtalat kring hur AI kan hjälpa till, förbättra och utveckla våra industriella processer:

– Återigen handlar det om att våga testa där man står för att komma vidare. Lyft frågan, lyssna på de som är nyfikna och våga prova. Se också till att anpassa användandet av AI till att inte bygga och utveckla gammalt när ni bygger nytt och utveckla nya idéer. Tänk större!

Mikael fortsätter:

– Det pratas en del idag om att arbeta smart och inte hårt. Den och de som anpassar sig och nyttjar AI till att jobba hårt, det är de som arbetar smart.

 

AI är lösningar

Gemensamma reflektioner kring var organisationer ska börja och vad inom AI de ska använda och varför – är att de företag som inte använder sig av AI idag, de behöver börja! Att våga testa för att sedan kunna nyttja lärdomar, utveckla kunskapen och hitta lösningar tillsammans med hjälp av AI.

– Vi behöver komma till läget, fear av missing out för att ge AI drivkraften att bli mer interagerat. Det är de företag som vågar och som testar, som kommer ligga i framkant. Och för de som vägrar AI i rädsla för sina jobb – det är inte AI som kommer ta jobben utan de som lärt sig AI och dess möjligheter, menar Pontus Lindberg.

De båda representanterna på AI Arena tar efter mässdagarnas alla samtal, med sig insikten av att trots att AI är vår vardag behövs mognaden och viljan öka kring att våga använda AI – i allt vi gör och är. Att prata lösningar är AI!

 

Bildbeskrivning: Mikael Nordstjärna från vänster, följt av Pontus Lindberg - två av representanterna på AI Arena under Elmia Produktionsmässor 2024.