Fokus på innovation, teknik och kompetensförsörjning i samarbetet mellan Nordic Infracenter och Elmia Nordic Rail

Fokus på innovation, teknik och kompetensförsörjning i samarbetet mellan Nordic Infracenter och Elmia Nordic Rail
Järnvägs- och transportbranschen står idag inför stora utmaningar och frågor som kompetensförsörjning, hållbarhet och säkerhet som är avgörande för branschens fortsatta utveckling. Nordic Infracenter, det innovativa utvecklingscentret som bidrar till att lösa dessa utmaningar, deltar i årets mässa och medverkar i programmet med Tech Talks och sin mycket populära järnvägsfrukost.

På Elmia Nordic Rail kraftsamlar hela järnvägsindustrin för att vända dagens utmaningar till morgondagens möjligheter. Årets mässa förstärks dessutom genom samarbetet med Nordic Infracenter som är det innovativa utvecklingscentret som bidrar till att lösa dessa utmaningar genom att långsiktigt driva utvecklingen inom järnvägs- och transportbranschen och bidra till en mer hållbar framtid.

  – För Nordic Infracenter är det viktigt att samarbeta med olika aktörer inom järnvägsbranschen för att synliggöra, stärka intresset för och bidra till en modern och innovativ bransch. Elmia Nordic Rail är en självklar plats för oss att möta kollegor och fånga upp aktuella frågor och utvecklingsmöjligheter som vi kan ta med oss i vårt fortsatta arbete säger Hans-Inge Almgren, verksamhetsutvecklare, Nordic Infracenter.

Kunskap, information och inspiration

Under mässan kommer Nordic Infracenter att arrangera inte mindre än sex stycken Tech Talks på huvudscenen mitt i mässhallen.

  – I och med vårt samarbete får vi möjlighet att synliggöra Nordic Infracenter på ett spännande sätt och ge mässbesökarna lite ny kunskap, information och inspiration om aktuella frågor i branschen.  Våra Tech Talks kommer dels att handla om spännande tekniska områden tex ”Vad händer med ERTMS?” och ”Hur går det med utvecklingen av Hyperloop?” dels om infrastrukturutvecklingen i stort. Vi kommer även att genomföra några TechTalks som handlar om behovet av ett nytt mindset kring kompetensförsörjning, säger Hans-Inge.

Populär järnvägsfrukost

Att driva framtidsfrågor inom järnvägs- och transportbranschen genom att skapa attraktiva forum med utrymme för nätverk och samverkan är ett av Nordic Infracenters uppdrag och under Elmia Nordic Rail kommer den mycket populära järnvägsfrukosten arrangeras.

  – Är du intresserad av att träffa kollegor på en trevlig och spännande järnvägsfrukost? Då ska du besöka vårt frukostseminarium där vi under ca en timmes tid kommer att mingla, äta en lättare frukost och lyssna till föredrag om nya satsningar inom kollektivtrafiken, avslutar Hans-Inge.

 

 

Det här är Nordic Infracenter

Nordic Infracenter är ett utvecklingsnav som erbjuder nätverk, utbildning och innovation till järnvägs- och transportintresserade. En drivande aktör i utvecklingen av den nationella järnvägs- och transportsektorn, med huvudinriktning på små och medelstora företag. Allt ifrån ingenjörsföretag och utbildningsaktörer, till verkstäder, entreprenad- och bemanningsföretag ingår i nätverket.