”Det här är verkligen mötesplatsen för järnvägsbranschen i hela Norden”

”Det här är verkligen mötesplatsen för järnvägsbranschen i hela Norden”
NJS – forum för nordiskt järnvägssamarbete är en trogen samarbetspartner till Elmia Nordic Rail, i nästan 20 år har de funnits med som medarrangör till mässan. " Det är här man träffar folk man känner och har sina viktiga möten för att komma vidare i diskussionerna kring förändringar och planer" säger Helena Kyster-Hansen, President för NJS Norden.

  – Jag har alltid träffat många människor på Elmia Nordic Rail, både nya och gamla kontakter som gör att jag får reda på de senaste tekniska lösningarna och vad som händer i branschen. Jag lär mig alltid nya saker här, fortsätter Helena.

Det är såklart viktigt att få reda på vad som är på gång inom den nordiska järnvägsbranschen. Det pågår ju en ständig utveckling, inte minst inom det tekniska området, och på Elmia Nordic Rail finns möjlighet att träffa i princip alla som är verksamma inom järnvägsbranschen, på många olika beslutsnivåer, oavsett vilken del man är verksam inom. Elmia Nordic Rail samlar alla från politiska beslutsfattare med högsta beslutande nivå till säljare och köpare, alla som är nyfikna på vad som händer och vad man kan förändra för att göra branschen bättre på många olika nivåer helt enkelt.

Gränsöverskridande diskussioner med ett nordisk perspektiv

På Elmia Nordic Rail träffas aktörer från olika länder i gränsöverskridande diskussioner om gemensamma problem, inte minst flaskhalsarna inom infrastrukturen, men också för att hitta lösningar på olika nivåer. Här är det viktigt att även operatörerna, beställarna och kunderna till järnvägen finns med och tycker till kring vilka behov som finns och alla dessa är representerade på mässan.

Vi måste samlas för att tydligare diskutera hur länderna kan samarbeta och göra saker bättre och för att se på problemen tillsammans. I just infrastrukturplaneringen tycker Helena inte att det nordiska perspektivet är tillräckligt synligt, att satsningarna inte hänger ihop utan de är väldigt nationella. Elmia Nordic Rail visar inte bara det svenska perspektivet utan även det nordiska, vilket är mycket viktigt.

 

Nordisk dag på Elmia Nordic Rail 11 oktoberNJS-Nordisk-dag_1920x1080.jpg

För att ännu tydligare spegla och bemöta den nordiska järnvägsbranschens utmaningar och utvecklingsmöjligheter i ett nordiskt perspektiv medverkar NJS i en ”Nordisk dag”, som är en endagskonferens under Elmia Nordic Rail. Genom att delta i programarbetet och bidra med talare till de mest aktuella ämnena i konferensprogrammet skapas förutsättningar för framgångsrika dialoger exempelvis: Hur kan vi få ett mer sammanhängande transportsystem i Norden?

  – Vi tror att denna aktivitet kommer att locka nya besökare och på höga nivåer, tack vare samarbetet med Nordiska rådet, avslutar Helena.

 

Det här är NJS

NJS är ett forum för nordiskt järnvägssamarbete och är en sammanslutning av personer och organisationer med yrkesmässig anknytning till järnvägssektorn. Man förmedlar information om utvecklingen inom järnvägssektorn i de nordiska länderna och arbetar över gränserna dels mellan de nordiska länderna dels mellan myndigheter, infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag, konsulter, entreprenörer, leverantörer och andra aktörer inom den nordiska järnvägssektorn. Utifrån aktuella ämnen berättar och visar man på allt det positiva som händer i branschen från ett opartiskt neutralt perspektiv.