Elmia Nordic Rail – startskottet för att ta sig in i järnvägsbranschen

Elmia Nordic Rail – startskottet för att ta sig in i järnvägsbranschen
Med höga ambitioner om att ta större plats inom järnvägssektorn och ett brinnande intresse för infrastruktur, är GIFAS Electric AB redo för att ställa ut för första gången i egen regi.

Tidigare år har ett antal medarbetare från GIFAS Electrics deltagit på Elmia Nordic Rail och ställt ut tillsammans med partnern Malux Solutions, som ansvarar för företagets försäljning i Sverige. I år kommer GIFAS Electric AB att ha en egen monter och visa upp företaget på egen hand.

På mässor träffar man rätt personer

För många utställare är det viktigt att knyta nya kontakter som varar länge och som leder till lönsamma affärer. Därför är det viktigt att fysiska mässor lever kvar i framtiden.

   – Jag tycker att fysiska mässor är något utöver det vanliga. På fysiska mässor får man träffa människor och bygga långsiktiga relationer. Detta är något som jag tycker att Elmia Nordic Rail har lyckats med, vilket får den att sticka ut från andra mässor. När jag tidigare har varit med på mässan har jag alltid fått känslan av att alla som befinner sig på plats är där av rätt anledning och är genuint intresserade av vad som händer i branschen. Det tycker jag är unikt med Elmia Nordic Rail, säger Rikard Lövgren, försäljningschef i Sverige.

GIFAS-Electric-kopplingslador.png
GIFAS Electric arbetar med olika el- och energilösningar för att utveckla infrastrukturen, både ovan och under mark.
  – Vi har sedan flera år tillbaka levererat högkvalitativa produkter och kundanpassande lösningar till järnvägar runt om i Europa, säger Rikard Lövgren.

 

Järnvägen är en växande marknad

Järnvägsbranschen är en aktiv marknad som aldrig står still, den utvecklas för var dag som går och nya lösningar som effektiviserar branschen växer fram.

  – Under de senaste åren har vi sett att järnvägsbranschen är en växande marknad som ställer höga krav på aktörer i branschen. För att möta marknadens behov har vi under de senaste åren valt att satsa ännu mer på järnvägsbranschen. Vi ser därför Elmia Nordic Rail som en mässa där vi kan visa upp vår satsning, bli ännu starkare i branschen och synliggöra vårt varumärke.

 

En samlingspunkt för Norden

Fördelen med Elmia Nordic Rail är att den riktar sig till järnvägsbranschen i hela Norden, vilket skapar möjligheter för framtida samarbeten utanför Sveriges gränser.

  –  Vår förhoppning med Elmia Nordic Rail är att våra kunder i Sverige, samt våra kunder från Danmark och Norge besöker oss. I vår monter kommer vi bland annat att visa upp vår handledarlösning med belysning som används när det uppstår en nödsituation och en tunnel behöver utrymmas, avslutar Rikard Lövgren.

GIFAS-Electric-LED.png
Bilden ovan illustrerar GIFAS Electrics ”LaneLED GFK”. En säkerhetsåtgärd som används i tunnlar när allvarliga situationer uppstår och passagerarna behöver evakuera tågen och ta sig till närmaste nödutgång.