Tävlingsregler

  1. Elmiaanställd äger ej rätt att delta i tävlingen.
  2. Eventuell skatt på tävlingsvinsten betalas av vinnaren.
  3. Om inte annat anges, ansvarar Elmia inte för extra kostnader i samband med vinsten.
  4. Elmia står ej för reseförsäkring vid vinst av resa. Det åligger vinnaren/arna själva teckna relevant försäkring för aktuell resa såvida inget annat anges.
  5. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.
  6. Vinnarna av jaktresor skall inneha giltig vapenlicens.
  7. Vinst måste hämtas personligen vid Viltmatscenen, i hall B, kl 15.15 varje dag.
  8. Icke uthämtade vinster tillfaller arrangören.
  9. Uppgifter i tävlingsformuläret kan komma att användas för att skicka information om kommande aktiviteter/mässor på Elmia.