In- och utflyttningstider

Inflyttning

OBS! F-Hallen har endast inflytt den 4 september, kl 08.00-22.00.

Söndag 2 september, kl 08.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

Måndag 3 september, kl 08.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning 08.00-18.00.

Tisdag 4 september, kl 08.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning 08.00-20.00.

Montrarna måste vara klara senast 4 september, kl 22.00.

Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

 

Utflyttning

Söndag 9 september, kl 17.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-20.00.

Måndag 10 september, kl 08.00-16.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

OBS!
Kl 17.00 söndagen den 10 september öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflyttning får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca 1 timme efter avslutat arrangemang)