Mötesplatsen för avfallshanteringens olika aktörer

Elmia Avfall & Återvinning är den självklara mötesplatsen för avfallshanteringens olika aktörer. En renodlad fackmässa med demoytor både inom- och utomhus som ger besökarna en nödvändig översiktsbild av en bransch som hela tiden växer i betydelse.

Drifts- och miljöansvariga i beslutande position från både den privata och offentliga sektorn kommer hit för att se det senaste. Här möter de IT, sopsugsystem, nya material, sorteringssystem, fordon, krossar, pannor, containers, kärl och säckar som kan leda fram till en effektivare avfallshantering och mer lönsamma affärer för dig.

Framtidens vinnare är återvinnare. Nordens ledande mässa för återvinning och avfallshantering flyttar fram positionerna genom detta samarbete. 

Välkommen!