Elmia Avfall & Återvinning är den självklara mötesplatsen för alla som ser affärsmöjligheterna i en effektivare avfallshantering – oavsett om det gäller återvinning, återanvändning eller framtidens deponeringsteknik.

Det är här inköpare möter entreprenörer, tänkare möter praktiker och beslutsfattare möter påverkare för att visa nyheterna, pröva tekniken, testa framtidens material, debattera villkoren och inhämta ny kunskap inom ett av världens viktigaste områden.

Besökare och utställare

Bland våra besökare har vi miljöchefer, tekniska chefer och miljöansvariga inom tilll exempel kommun, fastighetsbolag och industri som kommer för att se det utställarna har att erbjuda, som t.ex. produkter och tjänster inom:

  • Återvinning
  • Elektronikavfall
  • Kvarnar och krossar
  • Farligt avfall
  • Förbränning
  • Källsortering
  • Insamling och transport
  • Organiskt avfall
  • Information/Kommunikation
  • Fordon och tillbehör

Arbetar ni inom något av dessa områden eller dylikt? Varmt välkommen att ställa ut på Elmia Avfall & Återvinning!

Framtidens vinnare är återvinnare. Nordens ledande mässa för återvinning och avfallshantering flyttar fram positionerna genom detta samarbete. 

Välkommen!