Vinnarna SkogsElmia Innovation Award 2019

 Vinnarna SkogsElmia Innovation Award 2019
Juryn har utsett årets guld- och silvermedaljer i SkogsElmia Innovation Award.

För guldmedalj gäller att produkten är en nyhet och tekniken principiellt ny. För silver ska den sticka ut och placera sig bland de bästa i juryns sammanvägning. Kriterierna är nyhetsvärde, miljöpåverkan, arbetsmiljö, slutproduktens kvalitet och ekonomi eller produktivitet.

Priset delades ut på SkogsElmia 6 juni.

GULD
Optea AB – Forest Falcon

Motivering: 
I dagsläget har skogsmaskinerna så hög och uthållig produktionsförmåga att förarnas prestation och uthållighet blir avgörande för produktiviteten. Forest Falcon kan innebära en betydande arbetsmiljöförbättring, bidra till en förbättrad interaktion mellan människa och maskin och inspirera för framtida delautomatisering. Produkten kan enkelt installeras eller eftermonteras i valfri maskin. HUD är principiellt ny teknik för branschen som kan ha stor betydelse och belönas med guld i SkogsElmia Innovation Award 2019.

 

GULD
Tracy of Sweden AB Tracy Man

Motivering: 
En metod för trädigenkänning med bildtagning av det avverkade trädets och stubbens snittyta med hjälp av mobilkamera. Genom algoritmer kan sekundsnabb matchning göras. Tekniken möjliggör ursprungsmärkning och spårbarhet av varje trädindivid vid manuell avverkning, från stubben till slutkund. Belönas med guld i SkogsElmia Innovation Award 2019.

 

GULD
Arevo AB -
 arGrow doserare
Motivering: 
arGrow granulat är en patenterad naturlig växtnäring som effektivt tas upp av plantan och kraftigt kan öka tillväxten av rötter och mykorrhiza. För att applicera arGrow utvecklades Doseraren, en tillsats till Pottiputki Planteringsrör. Doseraren levererar rätt mängd gödsel till plantorna och drivs av stångens rörelse då käftarna på planteringsverktyget öppnas. Snabbare och säkrare plantetablering är av mycket stor vikt för skogsbruket. Doseraren belönas med guld i SkogsElmia Innovation Award 2019.

 

GULD

KATAM Technologies AB – Katam Forest 
Motivering:
En app till mobiltelefonen för att mäta skog. Mätningar som utförs är objektiva och spårbara. Som komplettering till KATAM Forest finns KATAM Treetop-detection som gör att alla träd kan detekteras med position och höjd utifrån ett drönarfoto. Genom att korrelera denna data med markmätningar med KATAM Forest så kan alla träd i ett bestånd eller på en fastighet uppskattas med såväl trädslag, diameter, trädhöjd och volym. Teknik som möjliggör precisionsskogsbruk, belönas med guld i SkogsElmia Innovation Award 2019. 

 

SILVER
Markusson Professional Grinders AB  Sensomatic 

Motivering: 
Kapningen är ett viktigt moment under avverkning och påverkar både produktivitet, slitage och virkeskavlitet. Vassa och jämnslipade kedjor är mycket betydelsefullt. Sensomatic är den enda automatiska kedjeslipmaskin på marknaden som slipar skärtand, botten samt ryttare med sensorstyrd frammatare.  Denna betydande förbättring belönas med silver i SkogsElmia Innovation Award 2019. 

 

SILVER
Andreas Stihl Norden AB MS 500i 

Motivering: 
MS 500i är världens första och enda motorsåg med elektronisk bränsleinsprutning. Det möjliggör förbättring av vikt-/effektförhållande för motorsågar och lättare start. Denna betydande förbättring belönas med silver i SkogsElmia Innovation Award 2019. 

 

SILVER
Arboreal AB –
 Arboreal Trädhöjd 

Motivering:
Den första tillförlitliga höjdmätaren som app till smarttelefon. Arboreal Trädhöjd använder AR-teknik för att mäta avstånd och vinklar för beräkning av trädhöjd. Telefonen har de flesta med sig och då har man möjlighet att mäta trädhöjder vilket belönas med silver i SkogsElmia Innovation Award 2019.

 

SILVER
Fomatec OY – Combino 

Motivering: 
Ett hybridband för skogsmaskiner. Ett bitande band som kan kompletteras med bärande plattor, på plats i terrängen. Plattorna krokas fast på ena sidan och fästs sedan med bultar på den andra. De bärande plattorna har även en ny kupad profil som ska ge ökad bärighet. Det är angeläget att skona både marken och arbetsmiljön. Intressant utveckling av maskinband som belönas med silver i SkogsElmia Innovation Award 2019.