Vägen på mässan visar att konstruktionen håller

Vägen på mässan visar att konstruktionen håller
På Elmia Wood 2017 byggde Nordenväg en ny typ av skogsväg.Vägstumpen finns kvar och på SkogsElmia 2019 återvände Nordenväg för att visa att deras konstruktion håller. – Intresset är mycket stort, berättar Michael Thorn som står bakom konstruktionen.

Det handlar om en lätt vägbank för svåra markförhållanden. På mässområdet har vägen anlagt på näst intill våtmark med 4 - 5 meter till berg. Alternativet är att gräva ut ned till fast mark och fylla på med annat material, vilket är dyrt och tidskrävande.

I det här fallet läggs ett geonät direkt på vegetationen, ovanpå det 25 cm nedklippta gummidäck, sedan fiberduk och på toppen 10 cm grus. Nordenväg levererar geonät, gummi och fiberduk. Att anlägga en skogsväg på det här sättet går betydligt snabbare än med konventionella metoder. Dessutom går det att ta bort vägen efter användandet, samtidigt som exemplet från Elmias mässområde visar att konstruktionen håller över tiden.

Med start våren 2019 inventeras alla skogsbilvägar i Götaland. Det handlar om 100 000 kilometer privata vägar och tidigare inventeringar visar att det finns många undermåliga skogsvägar som måste förbättras.