Starka mässaktörer i skogen inleder samarbete: ”Vi vill göra vårt för att lyfta AB Sverige”

Starka mässaktörer i skogen inleder samarbete: ”Vi vill göra vårt för att lyfta AB Sverige”
Två av landets ledande mässföretag inleder nu ett samarbete kring mässor, event och konferenser riktade mot skogens aktörer.
– Vi kraftsamlar tillsammans för skogen. Samverkan mellan våra mötesplatser stärker möjligheten till effektiva erfarenhetsutbyten inom skogsnäringen vilket är viktigt för AB Sverige, säger Jonas Dalberg, VD Nolia och Lotta Frenssen, VD Elmia i ett gemensamt uttalande.

Det är klart att Elmia Wood 2-4 Juni, 2022 och Skogsnolia juni, 2023 kommer genomföras i samverkan. Hur samarbetet kommer att se ut på detaljnivå återkommer arrangörerna till i närtid.

Noteringsvärt är att Nolia och Elmia har samma grundare, Erik Hållander. Mässarrangörerna skildes åt år 1962.

– Tillsammans med Nolia kommer vi nu skapa mötesplatser som fortsatt bidrar till erfarenhetsutbyte, affärsutveckling och nya innovationer inom den för Sverige så viktiga skogsnäringen. Det är extra roligt att ha hittat en samverkansform som efter 60 år återigen för Elmia och Nolia samman med syfte att föra även skogsnäringen samman, säger Elmias vd, Lotta Frenssen.

 

Lotta menar att Sverige, Norden ligger långt framme inom kompetens och erfarenheter vad gäller digitalisering, teknisk innovation, metodutveckling, forskning samt i arbetet med hållbarhet inom skogsnäringen.

– Det är flera viktiga positioner att även fortsatt kunna manifestera för såväl branschaktörer, som beslutsfattande politiker från när och fjärran, säger hon.

 

Att det finns framgångsfaktorer men också utmaningar, visar den omvärldsanalys som Skogsstyrelsen presenterade i februari, 2021. Rapporten tydliggör vikten av bevarande av biologisk mångfald och att skogens betydelse för folkhälsa stiger i takt med att städerna växer. Samtidigt exemplifieras flera av de behov som skogen ska uppfylla: industrin behöver mer råvara, användningen av biobränsle ska öka, skogens vikt som kolsänka ökar.

 

– Som mötesplatser är Elmia Wood och Skogsnolia starka varumärken. Nu kraftsamlar arrangörerna tillsammans för att skapa erfarenhetsutbyten mellan skogens aktörer. Syftet är att göra det mer effektivt för utställare och besökare att fortsatt positionera Sverige som ett av världens mest framträdande länder inom skogsnäringen, säger Lotta Frenssen.

 

Nolias vd, Jonas Dahlberg, håller med och ser samarbetet mellan Nolia och Elmia kring skogen som ett viktigt paradigmskifte.

– Tillsammans kan vi göra mer av våra gemensamma uppdrag, som för Nolias och Elmias del handlar om att utveckla AB Sverige. När det gäller skogen gör vi det bäst gemensamt. Det gör oss starkare, mer effektiva och därmed vassare, säger Jonas Dahlberg.

För mer information, kontakta:

Jonas Dahlberg, vd Nolia
+46 70 584 11 60
jonas.dahlberg@nolia.se                                                        

Lotta Frenssen, vd Elmia
+46 72 0038 699
lotta.frenssen@elmia.se

 

https://www.elmia.se/wood/

https://www.skogsnolia.se/

 

Skogsstyrelsens rapport:

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2021/rapport-2021-4-omvarldsanalys-2020-21.pdf