På Elmias mässor blir uppfinningar till innovationer

Enligt Per Frankelius, som forskar om innovationer vid Linköpings universitet. Har Elmias skogsmässor stor betydelse för utveckling av ny teknik och nya metoder inom skogsbruket.

– På mässor blir uppfinningar till innovationer, säger han.

Enligt Per är kravet på innovation att det handlar om principiellt ny teknik som vinner insteg på marknaden. En uppfinning kan vara hur smart som helst, men om den inte når ut till de tänkta användarna, blir det ingen innovation. I denna transformation har fysiska mässor fortsatt stor betydelse, trots att det är något som pågått i flera hundra år. Försök har gjorts med virtuella mässor, men de har inte kunnat ersätta ursprunget. Istället har det vuxit fram digitala plattformar runt till exempel Elmias skogsmässor.

– Mässor har flera funktioner. De två viktigaste är att presentera nyheter för marknaden och inspirera andra till nya idéer, säger Per som lägger till att den mediala uppmärksamheten, som mässor skapar, också är viktigt.

– Uppfinningar är inte särskilt mycket värda om ingen hör talas om dem.

Aktiverar alla sinnen

Men vad är det som gör att mässor är svåra att ersätta? Enligt Per handlar det om att alla människans sinnen aktiveras, att de olika alternativen presenteras sida vid sida och att produkter och tjänster sällan går att greppa fullt ut innan man ser dem i verkligheten.

En viktig del av intresset för SkogsElmia och internationella Elmia Wood är att man går steget längre än traditionella mässor, där välputsade maskiner står tysta på rad. Även om design har blivit ett betydelsefullt konkurrensmedel, är funktionen viktigast, både för entreprenörer och självverksamma skogsbrukare. Det är en sak att läsa datablad och se välproducerade filmer, något annat och långt mer trovärdigt att med egna ögon se maskinerna utföra sitt arbete på riktigt ute i skogen.

Besökarna ger feedback

En annan betydelsefull funktion av mässor, är att testa uppfinningar på den tänkta marknaden. Ett av många exempel från skogsmässor är en innovativ flispanna, inrymd i en container. Lyft den på plats och docka pannan till värmesystemet. Klart.

– På mässan fick de veta varför den inte sålde så bra som förväntat. Målgruppen tyckte att den var för ful för att ställas på en gårdsplan. På nästa mässa byggdes ett mysigt trähus runt containern och det visade sig vara nyckeln till ökad försäljning, berättar Per.

Lägg därtill att fackmässor lockar rätt besökare. Vid senaste SkogsElmia 2019 summerade utställaren Rickard Ellander Svensson, VD för Skogma, sina intryck så här: "I stort sett alla som passerade vår monter var en potentiell kund".

All kunskap samlad på samma plats

Det handlar inte bara om försäljning. Lika viktigt är all den kunskap och erfarenhet som finns samlad på samma plats under en begränsad tid. Det är guld värt när nya idéer ska kalibreras mot marknaden för att vinna insteg, med andra ord förvandlas från uppfinning till innovation. Elmia har förstärkt skogsmässans roll i den innovativa processen, genom att instifta priset Elmia Innovation Award, där principiellt ny teknik med potential att skapa nytta för målgruppen, belönas med guld- och silvermedaljer. Innovationer som blir till nyttor blir avkastning på investeringar. (ROI).