Jakt på stillastående träd angripna av barkborrar

Jakt på stillastående träd angripna av barkborrar
Anette Johansson och hennes hundar har fullt med jobb.Tillsammans spårar de träd som är angripna av barkborrar. – Hundarna känner lukten på flera hundra meters håll, berättar Anette.

Hon driver företaget SnifferDogs Sweden och är en av sex hundförare i landet, inriktade på att hitta träd angripna av barkborrar.

– Hundarna hittar skadorna mycket snabbare än människor, berättar Anette som visade upp hundarnas färdigheter på SkogsElmia.

I närheten av montern fanns några angripna träd. När hon släpper hunden så är det som att skicka iväg en målsökande torped. På nolltid är problemträden inringade.

– Barkborrarna kommunicerar med feromoner och den lukten hjälper hundarna att hitta rätt, förklarar Anette.

För en människa hade de angripna träden varit svåra att hitta. I början av ett angrepp handlar det om att se små, små ingångshål och gnagmjöl runt stammarna. Hundarna är mycket effektivare genom att de går på lukten.

Sniffer Dogs har med framgång jagat barkborreträd i flera år, bland annat på uppdrag av länsstyrelserna i Jönköpings län och Västmanland, främst i och runt naturreservat.