Förkämpe för bioenergi i USA hämtade fakta på SkogsElmia

Förkämpe för bioenergi i USA hämtade fakta på SkogsElmia
Douglas L. Faulkner får problem när han återvänder till USA.

Att få folk att tro på vad han fått se i Jönköping och på SkogsElmia.

– Bioenergi står inte särskilt högt i kurs just nu, konstaterar han.

I två decennier har Faulkner arbetat för att främja användningen av bioenergi, både i USA och globalt, bland annat som tjänsteman och politiker under George W Bush presidentskap. Idag är han rådgivare och leder en rådgivande kommitté om bioenergi i kongressen.

Han besökte Jönköping och SkogsElmia för att inhämta argument i ämnet och tala vid ett seminarium om bioenergi. Dagen innan mässan ägnades åt

Torsviksverket producerar 700 GWh producerar och 230 GWh el i två pannor. Bränslet är avfall i den ena och restprodukter från skogen i den andra. I Sverige är det exempel på hur förnybara resurser används till gagn för miljön och klimatet.

– I USA finns en opinion mot förbränning, särskilt av trä. Istället anses det vara bra för miljön att lämna skogarna utan skötsel, vilket var en orsak till de stora skogsbränderna i Kalifornien förra året, säger han.

Under Bushadministrationen drev han frågan om att utveckla andra generationens etanol från skogen, men frågan gick i baklås beroende på kritiken mot etanol från vete. Senare har regler införts som gör det svårare att använda biobränslen. Följden har blivit att USA exporterar biobränsle till Europa istället för att använda det själva.

Varför har frågan gått i baklås? Enligt Faulkner beror det på att biobränslen är mer komplicerat och mångfacetterat än andra energislag. Det går inte hem i ett medieklimat där allt presenteras svart eller vitt, bra eller dåligt, i synnerhet i sociala medier.

Men det betyder inte att slaget är förlorat. Tvärtom. Douglas L. Faulkner fick i Jönköping bekräftat att bioenergi har mycket stor potential och att beprövad teknik finns i drift.

– För mig är det här en intellektuell utmaning och fakta talar för att opinionen kommer att vända, anser han.