Enkelskift och mångbruk bakom prisad entreprenör

Enkelskift och mångbruk bakom prisad entreprenör
Mångbruk är nyckeln till framgång för Långåkra Maskinstation.Det belönades med priset The Golden Logger på SkogsElmia.– Framgången beror på vår fantastiska personal, säger grundaren Dan Johansson.

Tävlingen arrangeras av Skogforsk i samarbete med Elmia och syftar till att uppmärksamma entreprenörer som utmärkt sig som inspiratörer och förebilder. Det är vad en enig jury anser att Långåkra har gjort. Företaget finns i Marks kommun söder om Borås.

Bland det som uppmärksammas är att man bara har enkelskift, vilket underlättar rekryteringen av personal.

– Det har vi haft sedan starten 1975, berättar Dan och motiverar det så här:
– Flera skift sliter på maskiner och sänker kvaliteten på gallringar och slutavverkningar.

Mångbruket består i att företaget arbetar inom tre områden, förutom skogsentreprenad med sju egna maskingrupper, har man mobilkran och annat för insatser i byggbranschen samt bortåt tusen hektar egen skog.

– Har vi inget annat att göra så finns det jobb på våra egna skogar med skogsvård och avverkningar, säger Dan.

Juryn motiverade valet bland annat så här: "En för branschen tämligen unik företeelse är att verksamheten bedrivs i enkelskift vilket bland annat underlättar rekrytering och ökar trivsel- Ledningsfilosofin, klokhet och förnuft, har skapat ett ekonomiskt mycket starkt företag där soliditet, lönsamhet och likviditet vida överstiger snittet i branschen.