Att rusta skogen mot stormar och barkborrar

Att rusta skogen mot stormar och barkborrar
Malwa kom till SkogsElmia för att prata barkborrar. Men skogsägarna var mer intresserade av att förebygga stormskador.

Malwa tillverkar små professionella skogsmaskiner. Efterfrågan har ökat kraftig på senare år, beroende på att en liten maskin lättare tar sig fram i bestånden utan stickvägar. Det sparar träd, vilket är extra viktigt när barkborreträd ska hanteras. Med en stor maskin måste fler trä avlägsnas på väg till det drabbade beståndet.  

Under SkogsElmia visade Malwa en maskin specialutrustad för upparbetning av barkborreträd. Det var en skotare med en processor i lastutrymmet och en kran med gripsåg. Efter skotaren var en vagn kopplad för transport av det upparbetade virket.

– Processorn klarar träd med en omkrets på upp till 55 cm, men då får man hugga med motorsåg. Gripsågen klarar 30 centimeter, säger Magnus Wallin, grundare av Malwa.

Intressant, tyckte många skogsägare, men de såg ett större behov i att rusta skogarna mot stormskador.

– Många funderar på strategin i gallringen. Valet är att använda beståndsgående maskiner och spara fler träd eller fortsätta med stickvägar, berättar Magnus.

Efterfrågan på Malwas skotare och skördare visar att allt fler överväger den best¨ndsgående vägen.