Alla träd på SkogsElmia är räknade

Alla träd på SkogsElmia är räknade
Samtliga träd på SkogsElmias område och omkringliggande skogar har dokumenterats med ortofoto, tagna med drönare.

– Vi har exakta positioner och höjder för mer än 90 000 träd, berättar Bjarne Olofsson på företaget Swescan som fotograferat och analyserat.

Företaget presenterade sig på mässans avdelning Drone Zone. Men verksamheten handlar primärt inte om att flygfotografera, utan om att analysera insamlade data för att ge en korrekt bild av verkligheten.

– Kartor och skogsbruksplaner stämmer sällan med verkligheten. Det fanns fel även i kartorna över mässområdet, berättar Bjarne.

Swescan kartlägger allt från bergtäkter till kyrkogårdar över hela Sverige, i det första fallet för att bland annat mäta volymer, i det andra för att med centimeternoggrannhet visa var det passar sig att gräva nya gravar.

Inom skogsbruket öppnas stora möjligheter till viktig information. Bjarne ger två exempel. Det första är att lägga ihop drönaranalyserna med andra mätningar på marken för att få fram korrekta virkesvolymer, viktigt både vid försäljning av fastigheter och för försäkringar.

– Vidare kan man fotografera skogarna en eller två gånger per år och med vår hjälp räkna samtliga stående träd. Genom att upprepa fotograferingarna får man besked om skador av till exempel barkborrar eller storma, säger han.

Swescans erfarenhet är att drönarnas främsta potential inte ligger i att de flyger utan att de kan användas för att samla in underlag till beräkningar som öppnar helt nya möjligheter för skogsbruket.