För press

Elmias presscenter ligger i Lobby Nord - Hall A, se skiss nedan. Här finns den utrustning du behöver.

Pressparkering
Pressparkeringen ligger mitt emot Elmias kontor, strax före Kongress- och Konserthuset.

Kontakt
Johan Larsson, tel +46 36 15 20 27