Information om coronaviruset (covid-19)

Hälsa och säkerhet har alltid högsta prioritet för Elmia, både för våra utställare, besökare och medarbetare.

WHO gjorde den 11 mars bedömningen att COVID-19 karakteriseras som en pandemi.

Folkhälsomyndigheten bedömer för närvarande risken för allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. På begäran från myndigheten den 27 mars har regeringen fattat beslut om att inga sammankomster med fler än 50 personer ska få hållas i Sverige. Elmia följer detta beslut.

Rutiner på Elmia

För att förhindra smittspridning har Elmia infört följande rutiner:

  • Skyltar och instruktioner om allmänt förebyggande åtgärder.
  • Instruktioner för säker handtvätt samt desinfektionsmedel på våra toaletter.
  • Desinfektionsmedel vid informationsdiskar och andra stationer i byggnaderna.
  • Mer frekvent städning av allmänna utrymmen.

I Elmias verksamhet finns också restauranger. Dessa berörs för närvarande inte av regeringens beslut om folksamlingar, men även där tillämpas strikta rutiner och säkerhetsåtgärder för att förhindra smittspridning.

Löpande uppdateringar

Vi fortsätter följa riskbedömningar och riktlinjer från svenska myndigheter samt från EU (European Centre for Disease Prevention and Control) och WHO. Vi uppdaterar oss löpande om ny information från myndigheter och gör löpande bedömningar kring beslut för våra mässor och andra arrangemang.

Information från Jönköpings kommun:
Coronaviruset och covid-19 

Mer information:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
https://www.ecdc.europa.eu/en

Information från mötesindustrins branschorganisation