Information om coronaviruset (covid-19)

Hälsa och säkerhet har alltid högsta prioritet för Elmia, både för våra utställare, besökare och medarbetare.

WHO gjorde den 11 mars bedömningen att COVID-19 karakteriseras som en pandemi.

Folkhälsomyndigheten bedömer för närvarande risken för allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. På begäran från myndigheten den 27 mars har regeringen fattat beslut om att inga sammankomster med fler än 50 personer ska få hållas i Sverige. Elmia följer detta beslut.

Mässor som berörs just nu

Bilsport Performance & Custom Motor Show den 10 – 13 april flyttas fram till påskhelgen 2021. Gällande biljetfrågor kommer information löpande läggas ut på Bilsport Performance & Custom Motor Shows webbplats

Elmia Produktionsmässor, som skulle ha arrangerats 12 ­– 15 maj, flyttas fram till 2022. Mer information på produktionsmässornas webbplats.

DreamHack Summer flyttas fram till 2021. Information gällande biljettfrågor, program med mera uppdateras löpande på https://dreamhack.com/summer/

- Elmia Lastbil den 19-22 augusti, flyttas fram till 2-5 juni 2021. Mer information på https://www.elmia.se/lastbil/

- Elmia VA flyttas fram till 27-29 april 2021. Mer information på https://www.elmia.se/va-massan/

- Nordic Profile Fair flyttas fram till 19-21 januari 2021. Mer information på https://www.elmia.se/nordic-profile-fair

- Elmia Lantbruk flyttat till 10-12 februari 2021. Mer information på https://www.elmia.se/lantbruk/

- Elmia Husvagn Husbil flyttas fram till 8-12 september 2021. Mer information på https://www.elmia.se/husvagn

Mindre möten, mässor och event - det vill säga sammankomster med färre än 50 personer - kommer vi fortsatt välkomna till Elmia.

De som planerar att besöka Elmia och har sjukdomssymtom bör stanna hemma och kontakta sjukvården.

Rutiner på Elmia

För att förhindra smittspridning har Elmia infört följande rutiner:

  • Skyltar och instruktioner om allmänt förebyggande åtgärder.
  • Instruktioner för säker handtvätt samt desinfektionsmedel på våra toaletter.
  • Desinfektionsmedel vid informationsdiskar och andra stationer i byggnaderna.
  • Mer frekvent städning av allmänna utrymmen.

I Elmias verksamhet finns också restauranger. Dessa berörs för närvarande inte av regeringens beslut om folksamlingar, men även där tillämpas strikta rutiner och säkerhetsåtgärder för att förhindra smittspridning.

Löpande uppdateringar

Vi fortsätter följa riskbedömningar och riktlinjer från svenska myndigheter samt från EU (European Centre for Disease Prevention and Control) och WHO. Vi uppdaterar oss löpande om ny information från myndigheter och gör löpande bedömningar kring beslut för våra mässor och andra arrangemang.

Information från Jönköpings kommun:
Coronaviruset och covid-19 

Mer information:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
https://www.ecdc.europa.eu/en

Information från mötesindustrins branschorganisation