Viktigt att bygga ett starkt och lockande varumärke

Viktigt att bygga ett starkt och lockande varumärke
Regeringen beslutade förra året om en ny nationell plan som innebär en satsning på nära 700 miljarder kronor på transportsystemet.

En infrastruktursatsning som genererar tusentals nya arbeten.

Men hur ska branschen locka medarbetare?

– Ett starkt varumärke kan inte köpas, det måste byggas, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.

Siffror visar att järnvägsbranschen behöver upp emot 2 000 nya medarbetare inom de närmsta fyra–fem åren i form av lokförare och tåg- och signaltekniker. För att lyckas måste varumärket locka både nytillkomna på arbetsmarknaden och de som vill byta bransch, såväl kvinnor som män.

– Branschen är i behov av både kvalitet och kvantitet, men det viktigaste är att branschen lockar sökande, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

– Det är viktigt att visa värdet av den funktion som skapas. Oavsett om det handlar om bygg- eller järnvägsbranschen gäller det att hitta lösningar som passar alla.

 Henrik Dahlin på MTR hittar många likheter mellan bygg- och järnvägsbranschen. Båda domineras av män och för att locka fler kvinnor till mansdominerande branscher krävs förändring.

– Vår bransch, järnvägen, kan ta lärdom av alla branscher, här finns mycket att hämta och utveckla. Enkla saker som jargong och attityd, områden där delar kan göras bättre, säger Henrik.

Sverige står inför stora utmaningar när det handlar om infrastruktur och byggnation de kommande tio åren. Utveckling, byggande och underhåll av redan befintlig infrastruktur pågår redan för fullt, men det behöver byggas mer. Med ny arbetskraft som lockas till branschen av dess varumärke.

Rail2019_30_Konf_1920x1080.jpg

– Infrastruktur är själva motorn och drivkraften i hela grundfundamentet. För att då locka nya medarbetare krävs lösningar som är lockande för alla, män och kvinnor, svenskar och nyanlända, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Är det spännande teknik som ska locka ungdomar eller de som vill byta bransch? Vad är det som ska förmedlas? Vad som än krävs, så måste branschen börja hitta nya marker, och det nu.

Sverige står inför en enorm satsning när det handlar om transportsystemet och infrastruktur. Tusentals nya arbetstillfällen kommer att skapas.

– En viktig del är att synas på rätt arenor och att hitta nya där ungdomarna finns. Här är det viktigt att prata om mångfald, oavsett etnicitet och kön, säger Henrik Dahlin.