Samverkan och innovation i fokus när Solberga station AB ställer ut på Elmia Nordic Rail

Samverkan och innovation i fokus när Solberga station AB ställer ut på Elmia Nordic Rail
Elmia Nordic Rail är en mässa som samlar branschens aktörer för att nätverka, utbyta erfarenheter och visa upp innovativa lösningar. En av utställarna på årets mässa är Solberga station AB som ställer ut för andra gången. Dessutom satsar de storslaget med en egen monter och en ny innovation för aktörer inom järnvägsbranschen.

Elmia Nordic Rail är en mässa som samlar människor i branschen på en och samma plats, där det finns möjlighet att träffa nya kunder som man kan samverka med i framtiden.

  – Vi på Solberga station AB satsar alltid på att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och för oss handlar det mer om relationer än snabba affärer. Vi vill alltid se till att vara en samarbetsvänlig aktör som gör goda insatser för våra kunders säkerhet, effektivitet och utveckling. Vi vill gärna vara med i den framtida utvecklingen och få bidra med det vi kan och har, och därför är vi en del av Elmia Nordic Rail 2023, säger Margareta Carlsson, konsult och vd på Solberga station AB.

 

Samverkan är en viktig del

I järnvägsbranschen blir samverkan allt viktigare för att möta de utmaningar som finns. Det handlar om att lösa gemensamma problem och ta fram gemensamma standards för att driva branschen framåt.

   – För att möta branschens behov är det viktigt att vi samverkar och ser varandras erfarenheter som en värdefull tillgång. Därför ser vi Elmia Nordic Rail som en fantastisk möjlighet där vi kan träffa nya samarbetspartners inom branschen och utöka vårt nätverk, säger Margareta Carlsson.

Solberga-Station-1920x1080.png
Solberga station AB är expertkonsulter som bistår järnvägsföretag i att förbättra och utveckla sin verksamhet med inriktning på kompentensutveckling och problemlösning av olika slag. Solberga station AB huserar i det gamla stationshuset som ligger intill södra stambanan i Solberga. Stationen ligger oss varmt om hjärtat, säger Margareta Carlsson.


Satsar på en egen monter

Solberga station AB var med på mässan som arrangerades 2019, och var en del av en samlingsmonter tillsammans med andra aktörer i branschen. Men i år är dags att satsa på en egen monter.

  – Eftersom vi ska presentera en ny innovation som riktar sig till målgruppen på Elmia, tog vi beslutet att satsa på en egen monter. Det är andra året vi ställer ut och anledningen till att vi väljer att återkomma är just relationsbyggandet, vilket Elmia Nordic Rail är en utmärkt plats för, fortsätter Margareta Carlsson.


Ny innovation på marknaden

Den nya och unika innovationen, Vilicus Moneo, kommer att vara i fokus under årets mässa i oktober. Ett samarbete som Solberga station AB har tillsammans med Tydals System AB.

  – Vi kommer att visa en animation som beskriver och demonstrerar gränspunktsdetektorn Vilicus Moneo. Det är en app som vänder sig till personer som arbetar med spårgående fordon. I och med att vi nyligen lanserade innovationen ser vi mässan som ett fantastiskt tillfälle där vi kan träffa potentiella app-användare. Vi är också öppna för inspel kring hur appen kan vidareutvecklas så att den anpassas utefter användarnas behov, avslutar Margareta Carlsson.

Solberga-Station-Vilicus-Moneo_1920x1080.png
Bilden är tagen från animationen som beskriver gränspunktsdetektorn, Vilicus Moneo. Se animationen här