Trogna utställaren Railcare om Elmia Nordic Rail: ”Vår nordiska omvärldsbevakning”

Trogna utställaren Railcare om Elmia Nordic Rail: ”Vår nordiska omvärldsbevakning”
Relationer. Kontakter. Omvärldsbevakning. Det finns flera anledningar till att Railcare återkommer till Elmia Nordic Rail år efter år. När mässan drar i gång i oktober 2023 står företagets hållbarhetsarbete i fokus – med den batteridrivna underhållsmaskinen MPVe som kronan på verket.

Första gången som Elmia Nordic Rail arrangerades var Railcare på plats som besökare. Två år senare var företaget tillbaka som utställare och har därefter återvänt till Jönköping varje gång som mässan har arrangerats. Under åren har utvecklingen i samhället skapat flera digitala sätt att mötas på – vilket har gjort det fysiska mötet ännu viktigare.

  – Det är på relevanta mässor som man kan skapa de rätta kontakterna och se så att man ligger rätt i utvecklingen. Man måste ju träffas för att kunna bryta arm med sina kollegor i branschen. Det är en självklarhet att vara med på mässor – för oss ger det tillräckligt mycket tillbaka. Syns du inte, finns du inte, säger Ulf Marklund, vice vd för Railcare Group AB.

  Har var med och grundande Railcare 1992 och sedan dess har företaget successivt vuxit till att i dag omfatta flera affärsområden i Skandinavien och Storbritannien – som exempelvis entreprenad med egenutvecklade maskiner, reparation av järnvägstrummor, specialtransporter och maskinförsäljning.

  – Rent generellt kan man säga att vi på entreprenadsidan, och även när det gäller maskinutvecklingen, hela tiden söker efter nya lösningar för att kunna lösa kundernas problem – det är hjärtat i vår verksamhet, säger Ulf Marklund.

Railcare-MPV-Citybanan-1920x1080.jpg

Railcare arbetar inom flera affärsområden i Skandinavien och Storbritannien. I Sverige handlar det främst om entreprenadverksamhet som exempelvis spårbyte, snöröjning och trumrenovering. ”Vi ser kundens problem och försöker hitta en lösning tillsammans med dem”, säger Ulf Marklund.

 

Hållbarhet i fokus med batteridriven MPVe

Precis som för samhället i stort handlar utvecklingen inom järnvägsbranschen i dag mycket om hållbarhet och digitalisering. Något som Railcare har jobbat aktivt med under flera år och i oktober 2020 visades den helt batteridrivna underhållsmaskinen MPVe för första gången.

  Året därpå började Railcare använda maskinen som ett batteridrivet komplement till exempelvis vakuumsugare, snösmältare och dragfordon – och en ny version med strömavtagare på taket är dessutom på gång.

  – Intresset för den batteridrivna underhållsmaskinen är enormt stort och vi vet att många fler tillverkare står i startgroparna – men vi har redan lämnat startgropen. Vi vet inte någon annan som har byggt en järnvägsunderhållsmaskin i den här storleken med ren batteridrift. Maskinen är själva hörnstenen i vårt hållbarhetsarbete och vi har sagt till marknaden att före 2025 ska vi ha sänkt våra utsläpp med 40 procent, säger Ulf Marklund.

  Även om det är flera månader kvar till Elmia Nordic Rail kan Ulf Marklund redan nu utlova att hållbarhet – med den batteridrivna underhållsmaskinen i spetsen – får ett stort fokus hos Railcare under mässan. En stor del av hållbarhetssatsningen innefattar även inhyrning av fem nya lok med steg 5-motorer och ETCS-utrustning.

  – Både på entreprenad- och transportsidan är hållbarhet något som hela tiden finns i vårt medvetande. När man jobbar med hållbarhet kommer dessutom digitalisering med på ett naturligt sätt. På Elmia Nordic Rail kommer vi visa det genom att exempelvis ha med oss en del av ett batteripack från vår batteridrivna underhållsmaskin, säger han.

Railcare-MPV-Pitebanan-1920x1080.jpg

Railcare har utvecklat allt från den första vakuummaskinen och världens första snösmältare, till dagens första och största helt batteridrivna underhållsmaskin. En trotjänare är till exempel Railvac som är speciellt utvecklad för att arbeta inom områden där vanliga grävmaskiner inte kommer åt. ”Förutom att vi har byggt dem till oss själva har vi även sålt ett 50-tal runt om i världen”, säger Ulf Marklund.

 

Får energi av att vara på mässan

När Elmia Nordic Rail öppnar portarna i oktober 2023 är det nästan 30 år sedan som Ulf Marklund och Railcare besökte den allra första mässan.

  – Det var en fantastisk mässa redan från början och då fanns det inget liknande för järnvägsbranschen. För första gången kunde vi i branschen bygga vidare på relationerna som började ute på spåret. På mässan kunde vi träffas under enklare former och samtidigt visa våra nya prylar, säger han.

  I dag är Elmia Nordic Rail Nordens största renodlade järnvägsmässa där affärer och kontakter fortfarande står i fokus. Samtidigt lyfter Ulf Marklund en annan viktig del av mässan – nämligen möjligheten att ta del av all den utveckling som sker i branschen.

  – Våra tjejer och killar som är med på mässan får energi av att vara på plats och att se alla nya tekniska prylar. För oss handlar det därför inte bara om att visa upp Railcare, det handlar även om att lära oss vad våra kollegor i branschen har på gång – mässan är vår nordiska omvärldsbevakning.

 

Fakta om Railcare

Huvudkontor: Skelleftehamn.

Antal anställda: ca 150 personer

Omsättning: Omkring 440 miljoner kronor.

Verksamhet: Spårunderhåll med egenutvecklade maskiner, lokverkstad, projekt- och specialtransporter samt maskinförsäljning. I Sverige utförs entreprenadverksamheten på järnvägen med egen personal och egna maskiner vid exempelvis spårbyte eller annat underhåll på järnvägen. Den senaste underhållsmaskinen som Railcare har utvecklat är den 100 procent batteridrivna Multi Purpose Vehicle (MPVe).

 

>> Boka monter på Elmia Nordic Rail