Nya tågmiljarder väcker nya utmaningar

Nya tågmiljarder väcker nya utmaningar
Tåg i tid, förbättrad driftsäkerhet, snabbare och tryggare järnväg. Nu satsar Trafikverket rekordbelopp på att rusta upp och bygga ut tågnätet. På Elmia Nordic Future Transport Summit i Jönköping måste branschen gemensamt lösa många frågor för att få det att hända.
– Att säkra kompetensförsörjning och garantera driften vid många samtidiga banarbeten är de största utmaningarna, säger Pär Gustafsson på Trafikverket.

I den långsiktiga infrastrukturplan som regeringen antog förra året, Nationell plan för transportsystemet 2018-2029, har 622,5 miljarder kronor avsatts till infrastruktur för alla transportslag. Till den summan kommer 90 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar.

Det är 100 miljarder mer jämfört med tidigare, och den största ökningen procentuellt sett står drift och underhåll av järnvägen för. De 125 miljarder kronor som nu avsätts för detta är hela 47 procent mer än i föregående plan.

– Det betyder ju naturligtvis väldigt mycket. Vi kan nu verkligen påbörja arbetet med att rusta upp, modernisera och bygga ut järnvägen.

– Och utifrån det faktum att vi nu med start 2019 får mer pengar till järnvägen än vi någonsin haft bedömer vi att branschens främsta utmaning är kompetensförsörjningen, att få in tillräckligt många kompetenta medarbetare till järnvägsbranschen, säger Pär Gustafsson, avdelningschef för kund- och leverantörskommunikation på Trafikverket.

Förutom kompetensutmaningen är frågan hur att genomföra många banarbeten samtidigt som mängden tåg fortsatt ska trafikera bananläggningarna högt prioriterad.

– Vi måste hitta nya sätt att balansera den tid som behövs för arbete i spåren mot den samtidigt pågående trafiken, förklarar Pär Gustafsson.

För att lösa utmaningarna krävs branschsamverkan. Den stora milstolpen är Elmias konferens Elmia Nordic Future Transport Summit, som 2019 äger rum den 8-10 oktober.

– Konferensen är mycket betydelsefull. Det är det enda tillfället då hela järnvägsbranschen träffas på det här sättet. Det är en mötesplats för oss på myndigheter och konsulter, entreprenörer och teknikföretag. Det är en helhet som gör tillfället speciellt och det är en självklarhet för oss att vara med, säger Pär Gustafsson.

Läs mer om Elmia Nordic Future Transport Summit

Trafikverket har varit med på Elmias transportmässor ända sedan starten för över 20 år sedan, och är i dag engagerade i att forma mötesplatsen. Myndigheten är representant i programrådet, och väljer därmed teman och seminarieämnen för det tre dagar långa konferensprogrammet. De är också med i utställarrådet som planerar de båda mässorna Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Transport Infrastructure, som arrangeras parallellt med konferensen.

– Det är också många aktuella frågor varje gång. Vi lägger mycket tid och resurser på att det här ska bli så bra som möjligt för oss och alla deltagare och besökare, och vi har flyttat fram positionerna när det gäller innovation. Det viktiga är att vi som bransch går därifrån med nya uppslag att lösa utmaningar vi gemensamt står inför.

Konferensen Elmia Nordic Future Transport Summit fokuserar på strategiska framtidsfrågor med fyra olika teman: Finansiering, Samarbete över gränserna, Forskning och innovation och Kompetensförsörjning. Säkra din plats – redan i dag – anmäl dig här.