Nätverkande och viktiga frågor i fokus på Elmia Nordic Rail

Nätverkande och viktiga frågor i fokus på Elmia Nordic Rail
Behovet av en mötesplats för att ta del av nyheter, utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar inom järnvägsbranschen är stort. Här fyller Elmia Nordic Rail, som pågått 10–12 oktober, en viktig funktion. Det står klart efter årets mässa i Jönköping.

Här har besökare och utställare mötts under tre dagar för att ta del av de senaste innovationerna, utbyta erfarenheter, knyta nya kontakter och bygga gränsöverskridande nätverk.

– Det är oerhört värdefullt med en mässa där du finner många kontaktytor på plats vid samma tillfälle, säger Magnus Ringqvist, mässansvarig för Elmia Nordic Rail och fortsätter;

– Järnvägen är för Sverige vad blodkärlen är för kroppen. Ska vi ha en fungerande syresättning av Sverige måste vi ha fungerande blodkärl. I den liknelsen är Elmia Nordic Rail branschens återkommande träningsläger.

Mötesplats för järnväg och järnvägsinfrastruktur

Sedan 1995 har Elmia Nordic Rail samlat utställare inom järnvägsbranschen, allt ifrån fordon, anläggning och konsulter till förnödenheter, BEST, underhåll och övervakning.

– Den här mässan handlar inte bara om att sälja sin produkt, utan det är lika viktigt att få mötas och nätverka utställare såväl som besökare emellan, menar Magnus Ringqvist.

Framtidens frågor och kompetensförsörjning

Tech Talks - de branschgemensamma viktiga frågorna har lyfts i det öppna scenprogrammet mässans alla dagar. En fråga var kapaciteten på våra stambanor, andra hållbarhet och kompetensförsörjning.

Career Forum
 - mässans satsning på kompetensförsörjning. Där har arbetsgivare fått möjlighet att presentera sig för ett 40-tal studenter, för att sedan övergå till en speed-dejting som gav deltagarna möjlighet att lära känna varandra lite närmare, i jakten på nytt jobb och nya kollegor.

Bra dialog med besökare

Bland de 145 utställarna på årets Elmia Nordic Rail fanns bland andra Elektroskandia, en ledande elteknikgrossist med just järnvägsbranschen som viktig kundgrupp.

– Jag har varit på Elmia Nordic Rail som besökare tidigare och kände att det här kan vara rätt arena för oss att bli ännu synligare. Jag visste inte riktigt vad vi kunde förvänta oss, men känslan är att vi har lyckats få en bra dialog med våra besökare, säger Dan-Erik Danielsson, marknadschef.

Som nya utställare på mässan passade Elektroskandia på att lyfta sitt riktade sortiment för järnvägen inom bland annat telekom, belysning, säkerhet, elinstallationer och kraftmaterial.

– Vi ser att vi kan utöka vårt åtagande gentemot järnvägsbranschen och synliggöra vårt utbud för en bredare kundgrupp. Därför var det viktigt för oss att vara här då vi ser Elmia Nordic Rail som en bra arena för vårt erbjudande, säger Dan-Erik Danielsson.

Både svenska och utländska intressenter

Bland nya utställare fanns också BLS Rail, specialiserade inom uthyrning av lok och med ett särskilt produktområde inom reservdelar och rådgivning. Ett område där behoven ökar för att hålla de svenska loken rullande och driftsäkra.

– Vi har sett ett väldigt bra tryck på besökare. Alla stora svenska järnvägsföretag har varit här och vi har även mött en hel del utländska intressenter. Det personliga mötet är viktigt och Elmia Nordic Rail har blivit en mötesplats. Man säljer inte en kompressor på Teams, man måste mötas öga mot öga, säger Peter Alsén, säkerhetschef BLS Rail.

Ser fram emot 2025

Nu siktar Elmia Nordic Rail på 2025, närmare bestämt den 7–9 oktober. Då firar mässan 30 år och det kommer att uppmärksammas med ett jubileum.

Elmia Nordic Rail 10–12 oktober 2023 i siffror:

Antal utställare: 145 st
Antal besök: 2 242 st