Infrastruktur rakt in i köket och gratis resor?

Infrastruktur rakt in i köket och gratis resor?
Om några år kanske ingen behöver varken köra eller åka med något fordon för att få hem mat och andra konsumtionsvaror. Kanske väntar kvällsmat och nya kläder i garaget och resande är gratis för att vi ska lockas ut att se oss omkring efter helt andra saker.

–  Vi står inför stora förändringar där tekniken kommer att driva fram mycket nytt. Teknologin kommer att ändra vårt sätt att göra affärer och kan förbättra och förenkla mycket, och inte minst är självkörande fordon en viktig del här, säger Lasse Jonasson, Futurist & Director of Advisory vid Copenhagen Institute for Futures Studies, och en av talarna på tisdagens öppningsseminarium för konferensen Elmia Nordic Future Transport Summit.

Copenhagen Institute for Futures Studies studerar de långsiktiga tendenserna, vilka strukturella situationer och drivkrafter som kommer att påverka oss i framtiden. Lasse Jonasson bjuder på en inblick i framtidens transportlösningar under rubriken ”Framtidens resande, beteende och preferenser”, med många spännande tankar.

–  Det blir mycket mer effektivt när transporter kan koordineras. Sedan är frågan om vi går mot open source och öppen marknad eller om någon aktör kommer att dominera. Det är inget tvivel om att de redan är igång med att positionera sig, menar Lasse Jonasson.

Nya konsumtionsvanor

Förändringar ses redan i dag på handeln av dagligvaror och konsumtionsvaror som till exempel mat och kläder. Handlar vi på nätet via webbsidor åker vi ofta till olika utlämningsställen och hämtar matpåsar och paket. Men om varor och paket i stället kommer hela vägen hem och kanske med självkörande fordon utsläcks även det behovet av resor med egna fordon.

–  Det är inte svårt att föreställa sig att dagens carport för bilen kan förvandlas till en leveransplats, en mottagning för de varor man vill ha, kanske med en kyl för kylvaror, och att leverantörer lämnar med kod eller nyckel. Sättet att transportera varor och människor blir en service, och information och teknologi omkring det kommer i sig att utveckla resandet. Man kan till exempel föreställa sig att persontransporter blir gratis trafik, ungefär på samma sätt som Google erbjuder sina tjänster fritt i utbyte mot reklam och andra erbjudanden,  säger Lasse Jonasson.

–  Och om det blir gratis, hur kommer det då påverka trafiken? Ju billigare det blir desto mer konsumerar man, hur ska vi hantera det? Den infrastrukur vi har nu klarar inte den pressen, men om vi får självkörande bilar som kommunicerar med varandra kan man säkra och koordinera mer trafik. Det handlar om riktigt stora och fundamentala förändringar när man tänker vidare på det.

Skillnader mellan länder

Norden skiljer sig också från många andra länder i ett internationellt perspektiv på transporter och infrastruktur.

– Infrastrukturen i sig är annorlunda – vad man kan köra till, tillgång till staden, och hur det hela ska styras. Kan man föreställa sig att det är en offentlig uppgift för centrala aktörer att sköta transporter? Speciellt i Norden tänker man nog så. En annan viktig aspekt är de långa avstånden, effektiviseringsmöjligheterna är inte likadana som ute i Europa, säger Lasse Jonasson.

Tilliten till självkörande fordon är ytterligare en aspekt. Där finns många olika tankar i acceptans.

–  Det är ingen som tvekar att hoppa in och åka med Metron i Köpenhamn, som funnits flera år och är självkörande. Men när det kommer till andra fordon tänker många annorlunda. Vi blir djupt chockerade om vi hör om en olycka med en självkörande bil, det hör vi mycket mer om än de många tusen som kör ihjäl sig i vanliga bilar. Det är lite av en moralisk fråga där vi alltid stöter på komplexitet. Självkörande bilar, ska de vara bättre än en vanlig ”normalkörande” människa eller måste de vara bättre än alla förare tillsammans?

–  Vi hade en student som undersökte cyklister och självkörande bilar i Köpenhamn, en av de tuffaste miljöer att cykla i. Där krävs visst mod och risktagande för att ta sig fram. Men med sitt inbyggda säkerhetsavstånd skulle den självkörande bilen aldrig ta sig fram och genom en rondell. Den hade blivit stående där, visade studien, avslutar Lasse Jonasson.