Branschen samlas igen på Elmia Nordic Rail

Branschen samlas igen på Elmia Nordic Rail
Nu satsas rekordbelopp på att rusta upp och bygga ut järnvägen i Jönköping, Sverige och Norden. Branschen måste gemensamt lösa många frågor för att få det att hända.

De nordiska länderna satsar miljarder på att bygga ut och förbättra sin infrastruktur. Nya stambanor, tunnelbyggen och järnvägar för miljarder är planerade. I Sverige är 165 miljarder av den totala järnvägsbudgeten på 876 miljarder öronmärkta åt drift och underhåll. Frågan är hur långt dessa medel räcker och vad som ska prioriteras? Den egna kapaciteten kommer inte räcka till och jakten på företag som kan leverera produkter, tjänster och innovationer är intensiv.

I upprustningen av det befintliga järnvägsnätet och utbyggnaden av det framtida transportsystemet spelar Elmia Nordic Rail en huvudroll. Det är nämligen här den nordiska järnvägsbranschen samlas för att ta del av och diskutera lösningar på framtidens transportutmaningar. Här samlas ledande aktörer för att visa sina senaste nyheter och de mest intressanta lösningarna och innovationerna för en mer hållbar framtid för våra transporter.

 – Mässan är en angelägen mötesplats för branschen, och erbjuder en plattform för branschens viktiga frågor, kunskapsutbyte, nya kontakter och affärer, säger Emilott Lantz mässansvarig för Elmia Nordic Rail.

Att järnvägen har en central roll för morgondagens hållbara samhälle är självklart. Men hur ska samhället kunna ställa om i den takt som krävs för att möta klimatkrisen med hållbara transporter? Hur får vi hållbar gods- och persontrafik att prioriteras högt av politiker och beslutsfattare? Hur ska Trafikverket använda det rekordbelopp som satsas på den svenska infrastrukturen? Hur ska branschen lösa det stora behovet av kompetensförsörjning? Och hur kan de nordiska ländernas samarbete ge unika fördelar för en gemensam transportstrategi?

Frågorna är många på Elmia Nordic Rail kraftsamlar branschen för att förbereda sig inför utmaningarna och möjligheterna som satsningarna innebär.

– Ingen enskild aktör kan klara av de här utmaningarna själv, det är något branschen måste göra tillsammans.  På Elmia Nordic Rail står samhällets omställning, hållbara innovationer och framtidens lösningar i fokus. För att innovationer och lösningar ska bli verklighet behöver branschen träffas och dela erfarenheter med varandra – därför är Elmia Nordic Rail en angelägenhet för alla som jobbar inom järnvägssektorn, säger Emilott.

Nordens ledande järnvägsmässa, Elmia Nordic Rail arrangeras 10-12 oktober 2023 på Elmia i Jönköping. Välkommen!