Bane NOR på nya digitala spår

Den fjärde industriella revolutionen, Industry 4.0 – skapar stora möjligheter för järnvägen. I Norge är Bane NOR i färd med att realisera den digitala järnvägen efter konceptet Industry 4.0.

–  Vi bygger ut nya signalsystem och planerar för automatkörning av tåg, gör klart för det. Vi bygger den digitala järnvägen, där användning av internet och stora datamängder blir grundmuren och ger mycket goda möjligheter och effekter, säger Sverre Kjenne, koncerndirektör, Digitalisering och teknologi, Bane NOR. 

Industry 4.0 är den samlande termen för en rad teknologier och koncept inom automation, processindustriell IT och tillverkningsteknologier, och innebär att varje produkt i produktionskedjan bär med sig sin egen information om vart den ska och hur. Syfte och mål är produktion med kortare led- och omställningstider, mer flexibilitet och färre fel och avbrott. Det är ett koncept som även passar väl med de behov järnvägstrafiken har, i allt från spåren till tågen. 

–  Det är ett stort teknologiskt skifte där infrastrukturen förenklas genom att intelligens flyttas över till tågen. Det skapar möjligheter både teknologiskt och organisatoriskt. Man önskar och söker högre säkerhet, bättre punktlighet och kapacitet, och samtidigt också lägre kostnader. Det handlar om många saker tillsammans, från golv till tak, helheten för järnvägen med alla dess funktioner.

–  Man ska också kunna se och avhjälpa eventuella fel i god tid, innan man får stopp –  kunna ”ta felen innan det felar”, säger Sverre Kjenne. 

Hur ser du på digitaliseringen av järnvägen i övriga Norden? 

–  Jag tycker vi är på god väg totalt sett, men det sker för långsamt.

Finns det någon samverkan och kunskapsutbyte mellan länderna? – Ja, samverkan har vi, vi kommunicerar mycket med Sverige och Danmark, utbyter erfarenheter. Och det finns absolut gott hopp om att vi kommer framåt tillsammans. Man får vara optimist, säger Sverre Kjenne. 

Seminarium: Forskning och Innovationer, Den digitaliserade järnvägen

Tid: Tisdag 2019-10-08, 14:00–15:40

Plats: Kongresshuset