Automatiserade mättjänster tar järnvägsbranschen in i framtiden

Automatiserade mättjänster tar järnvägsbranschen in i framtiden
Bättre kapacitet på spåren och säkrare arbetsmiljö – två tunga argument som fått besökare på Elmia Nordic Rail att stanna till hos Atritec. Företagets utbud av innovativa mättjänster har öppnat ögonen hos nya intressenter.

– Det är första gången vi ställer ut på en mässa över huvud taget och det har varit väldigt bra dagar. Vi har träffat befintliga kunder men också mött nya målgrupper som har visat oss på nya möjliga användningsområden för våra tjänster, säger Linus Olsson, vd Atritec.

Samlar in och bearbetar geodata

Atritec är experter inom geodetisk mätning och har bred erfarenhet av just järnvägen där man utför all slags inmätning och utsättning för att leverera platsdata och platskännedom.

– Under projektering, bygge och underhåll behöver du veta hur anläggningen ser ut, och det är det här vi är duktiga på, att samla in och bearbeta stora mängder geodata, säger Linus Olsson.

Intresse även från trafikbolagen

Under Elmia Nordic Rail har man mött sin vanliga kundkrets – ingenjörskonsulter, byggbolag och underhåll. Men man har också fått förfrågningar från mer oväntat håll.

– Trafikbolagen har också visat intresse för våra tjänster eftersom man ser värdet av att veta hur det ser ut på plats, exempelvis vid en evakuering. Att ställa ut här på mässan och få sådana inspel är ett stort värde för oss, säger Linus.

Minskad tid i spår – och ökad säkerhet

Mätning är ett högprioriterat område inom järnvägsindustrin med skarpa krav på precision och toleranser ner på millimeternivå. Utmaningen är de omfattande sträckorna som måste kartläggas. Lösningen stavas automation, menar Linus.

– Med våra mättåg, utrustade med laserskanners, kan vi samla in 250 miljarder mätpunkter längs en tio mils sträcka. Automatiserad mätning minskar tiden i spår vilket är jätteviktigt både för trafikkapacitet, att inte belasta spåren i onödan, och inte minst för att minska den säkerhetsrisk som traditionell manuell mätning av spår innebär, säger Linus Olsson.
 

Minskad risk för fel

Automatiserad mätning gör det möjligt att samla in mer data på kortare tid, data som sedan kan sorteras och bearbetas på kontoret för korrekt beslutsunderlag. Med minskade manuella processer minskar också risken för fel.

– Det här är en heltäckande digital lösning som tar järnvägsbranschen in i framtiden, säger Linus Olsson.

 

 

Bildtext:
Linus Olsson (tv) och Mikael Wennerlöf (th), Atritec, visade mässbesökarna på Elmia Nordic Rail hur mätprojekten kan effektiviseras, moderniseras och kvalitetssäkras.