Nycklar eller åtkomstkontroll – varför inte båda?

Nycklar eller åtkomstkontroll – varför inte båda?
CLIQ® Remote-lösningen är helt skalbar och kan konfigureras så att den passar allt från mindre lokala installationer upp till omfattande låslösningar med fler än 50 000 låspunkter spridda över stora geografiska områden.

CLIQ Remote är utvecklat med inriktning på kundens säkerhet, ekonomi samt administration på distans. CLIQ Remote vänder sig till kunder som har behov att ändra behörigheter relativt ofta men samtidigt behöver mekanisk säkerhet.

Systemet är uppbyggt med fördelar från både passersystem och mekaniska nyckelsystem vilket gör det lämpligt för bland annat verksamheter med geografisk spridning. Med CLIQ Remote är det möjligt att ge en person – oavsett var den befinner sig i världen – behörighet till en fastighet på distans. Dessutom finns möjlighet att bestämma när på dygnet en utdelad nyckel ska börja och sluta fungera samt i vilka dörrar.

Risto Hedberg

risto.hedberg@assaabloy.com