vepa-mot-hall-c_518x250px.jpgNummer 30 på översiktskartan.

Innanför vår södra ingång, i Lobby Syd, finns en reklamplats mitt i blickfånget som ingen missar. Här kan du synas så stort som upp till fyra meter på bredden. 
Ta chansen!

Vepa: 1 annonsyta = 4 000 x 2 500 mm

Teknisk information

Storlek: 4 000 x 2 500 mm
Format: Tryck-pdf, utan passmärken, ram och utfall. Typsnittet i banor. Så lite komprimering som möjligt och med förenklad genomskinlighet. Ange färger i CMYK eller PMS. Original ska vara i skala 1:1.
Materialdag: Senast två veckor innan innan mässan öppnar laddar du upp ditt material via Mina sidor. Där väljer du "Marknadsför dig" och sedan "Uppladdning av filer till tryck”. Döp ditt material med produkt, plats och mått (ex ”Trappsteg_HallBtillA_4990x150mm”). För mer information, kontakta din säljare på Elmia.

Samtliga priser avser tryck-/publiceringsklart material. För ofärdigt material tillkommer en extra kostnad. Har du inte själv möjlighet att ta fram tryck-/publiceringsklart material kan Elmia hjälpa dig.