29 mars - 1 apr. 2024

Utställarkort och byggnationskort

För att tydligt visa din behörighet på mässan är det viktigt att bära kortet väl synligt under din vistelse på mässans område.

Utställarkort

Utställarkort används av monterpersonalen som arbetar i montern under mässan.

OBS! Utställarkorten hämtas i Mässkontoret i Lobby Syd.

Utställare på Bilsport Performance & Custom Motor Show erhåller utställarkort till sin monterpersonal baserat på hur stor monteryta utställaren har betalat för enligt följande nyckel.

0 - 12 kvm max 3 utställarkort
14 - 25 kvm max 4 utställarkort
26 - 50 kvm max 5 utställarkort
51 - 100 kvm max 8 utställarkort
101 - 300 kvm max 15 utställarkort
300 - 500 kvm max 25 utställarkort

OBS! Förlorat kort ersätts inte.

Om ytterligare utställarkort behövs kan dessa beställas på plats till en kostnad om SEK 460:-/st (exkl. moms).

Korten är ej personliga och gäller för en person per dag och gäller samtliga dagar två (2) timmar före mässans öppnande till en (1) timma efter mässans stängning.

Byggnationskort

Av säkerhetsskäl ska alla som arbetar med monterbyggnation ha ett byggnationskort. Byggnationskortet är enbart giltigt under in- och utflyttning.

OBS! Byggnationskorten hämtas i Mässkontoret i Lobby Syd.