Prisad återvinningsanläggning ger ny grönska och fjärrvärme

Priset för ”Årets återvinningsanläggning” gick i år till Stockholm Vatten och Avfall för deras utvecklingsprojekt Biokol, där trädgårdsavfall förvandlas till nyttig biokol som både ger grönska och nyttig fjärrvärme. Priset delades ut på Återvinningsgalan, och prisutdelare var Johanna Rahm, projektledare för Elmia Avfall & Återvinning.

Grattis Jonas Dahllöf, enhetschef för Stockholm Vatten och Avfall, vad betyder priset för er?

– Tack! Det visar ju på att branschen ser vad vi gör och har fått upp ögonen för den här urbana kolsänkan som vi jobbar med och att det är ett väldigt tydligt klimatprojekt där vi jobbar tillsammans, förvaltning, bolag och stadens invånare, för en hållbar stad.

Biokol är ett utvecklingsprojekt mellan Stockholm Vatten och Avfall, trafikkontoret i Stockholms stad och Fortum Värme. Anläggningen finns i Högdalen, där biokol framställs av trädgårdsavfall, som stockholmarna lämnar in på stadens återvinningscentraler och även exempelvis stockholmarnas alla insamlade julgranar. Den färdiga produkten kan sedan hämtas gratis på anläggningen. Biokol är rena vitamininjektionen för stadsplanteringar och trädgården får träd och andra växter att grönska. Dessutom sänker biokolet nivåerna av koldioxid i atmosfären genom att binda grundämnet kol i jorden för lång tid, och fungerar därmed som en kolsänka.

– Vi är ju inte först med att göra kol av trä eller att nyttiggöra ett avfall, utan här handlar det om hela konceptet, hela det cirkulära tänket. Vi tar tillvara nyttigheter i varje granbarr vi tar hand om, allt används och stockholmarna får både lämna avfall och hämta av det framställda biokolet. Vi får också värme till stadens fjärrvärmenät som en viktig biprodukt, så det är hela det paketet som är unikt.

Internationellt uppmärksammad kolsänka

Stockholm är först i världen med sin urbana kolsänka, som fått stor internationell uppmärksamhet. Projektet är delvis finansierat av prispengar från den internationella innovationstävlingen Mayors Challenge organiserad av Bloomberg Philantropies i New York 2014.

– Vi vann en miljon euro till projektet och den finansieringen har varit avgörande för att komma så här långt. Det är alltid en utmaning att ro iland ett pilotprojekt med en ny teknik där man tar fram en produkt som är helt ny. Vi är också tre organisationer som tillsammans satsat på den här idén och fått den att lyfta. Det är ett unikt samarbete, och att staden sett nytta även från politiskt håll har varit en framgångsfaktor.

– Internationellt har man också sett den stora potentialen redan i den här lilla pilotanläggningen och den här idén har spridit sig över världen. Det handlar om skalbarheten, att kunna replikera det här. Och det är här jag ser den största potentialen, det roligaste av allt; att något väldigt stort är i rörelse. Såväl i andra kommuner runt om i Sverige som i länder på andra kontinenter i världen är man med på tåget och vill göra något själva. Det är superspännande!

 

Publicerad
2018-02-22
Bilder
Foto: Mikael Gustavsson
Foto: Mikael Gustavsson