Rätt aktörer till rätt plats

Rätt personer med rätt branschtillhörighet. Det har resulterat i flera nya och potentiella affärer. Så beskriver utställarna årets mötesplats för det hållbara samhället på Elmia i Jönköping. Återigen har sammanförandet av VA-, fjärrvärme-, samt avfall- och återvinningsbranschen skapat lösningar för framtidens utmaningar.

På Elmia Avfall & Återvinning har en växande marknad tagit plats och branschen ser positivt på framtiden.

– Vi är positiva till en gemensam plattform för samtliga branscher. Dessa frågor hänger intimt samman för att bygga hållbara städer och många av Avfall Sveriges medlemmar arbetar med dessa, säger Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige.

Tack för i år, vi ses 25-27 september 2018!

Det här är Elmia Avfall & Återvinning

Boka monter

Boka monter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få veta det senaste.

Nyhetsbrev

Om mässan

Om mässan

Läs mer om mötesplatsen Elmia Avfall & Återvinning.

Om mässan

Nyheter från recyclingnet.se