Elmias organisation

 

Ägare och styrelse

Ägande

Elmia AB ingår i koncernen Jönköpings Rådhus AB, vilket i sin tur ägs till 100 % av Jönköpings kommun.

Styrelse

Sten-Åke Karlsson (s), ordförande

Margareta Sylvan (mp), förste vice ordförande

Sven Engquist (m), andre vice ordförande

Maria Hörnsten (s)

Bernt Legersjö (c)

Joacim Göransson (kd)

Kristina Lomvin (sd)

 

Maria Lindsäth, arbetstagarrepresentant

Jimmy Carlsson, arbetstagarrepresentant

Elmia Miljödiplomerad