Elmias organisation

 

Organsiationskarta

 

Ägare och styrelse

Ägande

Elmia AB ingår i koncernen Jönköpings Rådhus AB, vilket i sin tur ägs till 100 % av Jönköpings kommun. Elmia AB ägs till 82 % av Jönköping Rådhus AB. Övriga ägare är Förlags AB Albinsson & Sjöberg, Smålands Fotbollförbund, NCC AB, Handelskammaren i Jönköping och Herenco AB.

Styrelse

Roger Jonsson (m), ordförande

Joacim Göransson (kd), förste vice ordförande

Sten-Åke Karlsson (s), andre vice ordförande

Risto Kesti (m)

Joseph Josefsson (c)

Maria Hörnsten (s)

Baris Belge (s)

Lars-Gunnar Lindberg, minoritetsägarrepresentant

Per Rodert, minoritetsägarrepresentant

Maria Lindsäth, arbetstagarrepresentant

Klas Brandt, arbetstagarrepresentant

Elmia Miljödiplomerad