Elmias organisation

 

Ägare och styrelse

Ägande

Elmia AB ingår i koncernen Jönköpings Rådhus AB, vilket i sin tur ägs till 100 % av Jönköpings kommun.

Styrelse

Roger Jonsson (m), ordförande

Joacim Göransson (kd), förste vice ordförande

Sten-Åke Karlsson (s), andre vice ordförande

Risto Kesti (m)

Joseph Josefsson (c)

Maria Hörnsten (s)

Baris Belge (s)

 

Maria Lindsäth, arbetstagarrepresentant

Jimmy Carlsson, arbetstagarrepresentant

Elmia Miljödiplomerad