iOS - Apple iPhone

Har du problem med appen gör följande:

  • Avinstallera appen: Leta upp appen på din telefon. Tryck på ikonen och håll nere fingret en kort stund tills en meny visas. Välj "Ta bort app".
  • Gå till App Store och sök efter Elmia Plus eller använd den här länken. Installera appen.