Ansökan om höjdbyggnation / utökad exponering

Tack, din ansökan har skickats in!

Kund- och monterfakta

Kund- och monterfakta

Avvikande faktureringsadress

Avvikande faktureringsadress

Skiss höjdbyggnationRegler för höjdbyggnation / utökad exponering

För att säkerställa säkerheten på vår anläggning, krävs att byggnormer följs och korrekta underlag finns som grund för all byggnation och exponering. Genom att fylla i detta underlag med rätt fakta kan vi hjälpa dig på bästa sätt.

Underlaget fylls i av alla som beställer vajer och som skall hänga upp tross, telfers, skyltar eller motsvarande.

Gäller även vid byggnationer och exponeringar över tillåten standardhöjd på 2,5 m.

Skiss höjdbyggnationRegler för höjdbyggnation / utökad exponering

För att säkerställa säkerheten på vår anläggning, krävs att byggnormer följs och korrekta underlag finns som grund för all byggnation och exponering. Genom att fylla i detta underlag med rätt fakta kan vi hjälpa dig på bästa sätt.

Underlaget fylls i av alla som beställer vajer och som skall hänga upp tross, telfers, skyltar eller motsvarande.

Gäller även vid byggnationer och exponeringar över tillåten standardhöjd på 2,5 m.

Godkänns under förutsättning att:

 • Skriftlig ansökan skickas in till Elmia AB senast två månader före mässans start.
 • Exponering mot grannmonter måste ha ett avstånd på minst 2 m.
  Byggnation närmare än detta är OK under förutsättning att grannmontern skriftligen informeras senast 4 veckor innan inflytt.
  Se bild ovan, punkt 1.
 • Byggnation/exponering med placering >2 m från er montergranne kan innehålla text, logotyp eller annat budskap. Byggnation/exponering närmare än 2 m från grannmonter måste vara vita och rena! Se bild ovan, punkt 2.
 • Endast 50% av monterytan får användas för utökad exponering.
 • Uppbyggnaden skall fylla kraven enligt föreskrifter i Svensk Byggnorm samt särskilda föreskrifter avseende brand- och utrymning från berörda myndigheter.
 • Uppbyggnaden får inte påbörjas förrän Elmia AB lämnat skriftligt tillstånd. För sin kontroll äger Elmia AB rätt att begära kompletterande uppgifter.
 • Användande av s.k. Beachflaggor eller liknande exponeringar som är fristående och överstiger maxhöjden 2,5 m, behöver inte ansökas separat.
 • En avgift för den utökade exponeringen debiteras med 5 000 kr på er servicefaktura efter mässan. Beachflaggor enligt punkt 7, debiteras med 1 000 kr/st. Maxavgiften för höjdexponering är dock 5 000 kr per monter.

UNDANTAG

Belysningstross och egna produkter högre än 2,5 m räknas ej som höjdbyggnation/utökad exponering.

Godkänns under förutsättning att:

 • Skriftlig ansökan skickas in till Elmia AB senast två månader före mässans start.
 • Exponering mot grannmonter måste ha ett avstånd på minst 2 m.
  Byggnation närmare än detta är OK under förutsättning att grannmontern skriftligen informeras senast 4 veckor innan inflytt.
  Se bild ovan, punkt 1.
 • Byggnation/exponering med placering >2 m från er montergranne kan innehålla text, logotyp eller annat budskap. Byggnation/exponering närmare än 2 m från grannmonter måste vara vita och rena! Se bild ovan, punkt 2.
 • Endast 50% av monterytan får användas för utökad exponering.
 • Uppbyggnaden skall fylla kraven enligt föreskrifter i Svensk Byggnorm samt särskilda föreskrifter avseende brand- och utrymning från berörda myndigheter.
 • Uppbyggnaden får inte påbörjas förrän Elmia AB lämnat skriftligt tillstånd. För sin kontroll äger Elmia AB rätt att begära kompletterande uppgifter.
 • Användande av s.k. Beachflaggor eller liknande exponeringar som är fristående och överstiger maxhöjden 2,5 m, behöver inte ansökas separat.
 • En avgift för den utökade exponeringen debiteras med 5 000 kr på er servicefaktura efter mässan. Beachflaggor enligt punkt 7, debiteras med 1 000 kr/st. Maxavgiften för höjdexponering är dock 5 000 kr per monter.

UNDANTAG

Belysningstross och egna produkter högre än 2,5 m räknas ej som höjdbyggnation/utökad exponering.